20 tys. zł dla pracodawców z Wrocławia i powiatu wrocławskiego na utworzenie miejsca pracy zdalnej

20 tys. zł dla pracodawców z Wrocławia i powiatu wrocławskiego na utworzenie miejsca pracy zdalnej

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach projektu „Aktywna kobieta” przyjmuje zgłoszenia od pracodawców, którzy chcieliby w swojej firmie utworzyć miejsce pracy, która będzie świadczona zdalnie. To oferta skierowana głównie do branży usługowej i dotyczy pracy biurowej, finansowo – ubezpieczeniowej, marketingu, reklamy, PR, programowania, obsługi prawnej itp.

Na ten cel można otrzymać 20 tysięcy zł w formie bezzwrotnego vouchera na jedno stanowisko pracy, dla kobiety nieaktywnej na rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi.

Przyznane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na szkolenia dla bezrobotnej, dofinansowanie kosztów zatrudnienia u danego pracodawcy, sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu, oprogramowania, licencji i pokrycie opłat, niezbędnych do pracy zdanej oraz zakup wyposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy.

Proponowany jest nowy model wsparcia dla pracodawców, którym zależy na utrzymaniu i zwiększeniu zatrudnienia w czasach dużej niepewności. Zaletą otrzymania vouchera o wartości do 20 tys. zł jest jego elastyczność. Pracodawca sam decyduje na co przeznaczy pieniądze. Jeśli niezbędne jest doposażenie stanowiska pracy, może sfinansować zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania czy koniecznych licencji, ale z tej puli może także sfinansować część wynagrodzenia zatrudnionej osoby.

W rzeczywistości po pandemii wiele firm utrzymało możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej dla swoich pracowników. Staje się to nowym standardem. Nie jest to oczywiście możliwe dla każdego stanowiska pracy, ale dzięki wykorzystaniu technologii teleinformatycznych, takich miejsc pracy przybywa. Zarówno z perspektywy pracodawcy jak i pracownika taki model świadczenia pracy ma więcej zalet niż wad, dlatego DIG włączył się w realizację tego projektu mówi Michał Łuczak Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej.

Oprócz wsparcia finansowego, przygotowano sporą dawkę wiedzy o pracy zdalnej/ tele pracy, w postaci bezpłatnego e-learningu.  To 10 „pigułek wiedzy” między innymi o tym jak przygotować i przeprowadzić rekrutację, jak motywować i budować zaangażowanie pracowników zdalnych, czy jak zarządzać zespołami rozproszonymi. Kurs zakończony jest certyfikatem, a dostęp będzie możliwy także dla osób, które nie będą korzystały z vouchera. Projekt jest pilotażem i nowością wśród instrumentów rynku pracy dostępnych dla firm.

Osobą do kontaktu w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu jest Elżbieta Rusiecka, tel. 71 7701-745, e-mail: elzbieta.rusiecka@pup-wroclaw.pl

Projekt pilotażowy pt. „Aktywna kobieta” finansowany ze środków rezerwy Funduszy Pracy w ramach Konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Stabilna praca – silna rodzina”. Wartość projektu 690 975,00 zł realizują: Lider – Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu i Dolnośląska Izba Gospodarcza oraz Human Partner Sp. z o.o. jako partnerzy.

Więcej informacji i zasady pozyskania funduszy >
Strona projektu >

Źródło:DIG

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024