Dodaj innowacje

Podaj nam kilka informacji na temat twojego innowacyjnego pomysłu! Dzięki temu zaprezentujemy go na Giełdzie innowacji, gdzie zapoznać się z nim będą mogli przedstawiciele przedsiębiorstw i instytucji, zainteresowane wykorzystaniem go w swoich projektach. Zamieszczenie prezentacji w Giełdzie innowacji jest bezpłatne, wystarczy wypełnić poniższy formularz.

DANE FIRMY/INSTYTUCJI/ORGANIZACJI

SOCIAL MEDIA

OPIS INNOWACJI

DANE OSOBY KONTAKTOWEJ

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Wrocławski Park Technologiczny newsletterów, w tym informacji handlowych na podany adres e-mail.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem serwisu Sektor Innowacji oraz akceptuję jego postanowienia. *
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz akceptuję jej postanowienia. *
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławski Park Technologiczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 18. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WPT zgodnie z 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego wszelkie działania promujące produkty oraz usługi, znajdujące się w ofercie WPT, w tym także do prowadzenia korespondencji, przesyłania newsletterów oraz zaproszeń na wydarzenia organizowanie przez WPT. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy WPT oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu WPT na podstawie odrębnych umów powierzenia. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mając na uwadze podstawę prawną oraz przyjęte sposoby przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany oraz zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania., które jednakże nie będzie skutkować podjęciem w stosunku do Państwa jakichkolwiek decyzji, jak również nie będzie powodować dla Państwa skutków prawnych, czy też w jakikolwiek inny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez WPT znajdą Państwo na stronie internetowej : http://www.sektorinnowacji.pl/politykaprywatnosci/ We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod numerem telefonu +48 71 798 58 00.