ŁĄCZYMY BIZNES I NAUKĘ!

ŁĄCZYMY BIZNES I NAUKĘ!

Weryfikator innowacji

Weryfikator innowacji

Uzyskaj bezpłatne, praktyczne porady ekspertów dotyczące Twojej innowacji. Poznaj kierunki, narzędzia i zasoby, dzięki którym możesz rozwijać swój pomysł czy firmę. Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz! Wszystkie informacje, jakie podasz są poufne.

Wypełnij formularz

Zweryfikuj swój pomysł na innowacje w 3 krokach!

Krok I – wypełnij ankietę!

Skorzystaj z Weryfikatora innowacji! Wypełnij przygotowaną przez nas ankietę i podaj nam tyle informacji, ile uznasz za stosowne – każda z nich ma dla nas poufny charakter. Dzięki wypełnieniu ankiety uzyskasz bezpłatną biznesową poradę od eksperta Wrocławskiego Parku Technologicznego! Wykorzystując nasze ponad 20-letnie doświadczenie, wskażemy Ci np. jakie kroki podjąć, by pomysł na innowację zmienić w biznesplan, jak wprowadzić firmę na kolejny etap rozwoju, jak skomercjalizować projekt R&D, czy pozyskać dofinansowanie na rozwój innowacji.

Wypełnij formularz pozwalający poznać nam Twój pomysł!

Wypełnij formularz

Krok II – bezpłatna konsultacja z ekspertem

Dziękujemy, że wypełniłeś formularz! W ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się z Tobą nasz ekspert, aby umówić się na bezpłatną konsultację w sprawie twojej innowacji. Konsultacja może odbyć się osobiście we Wrocławiu, telefonicznie lub online.

Odbądź bezpłatną konsultację z ekspertem.

Krok III – bezpłatne wskazówki dla twojej firmy

Po rozmowie z ekspertem mailowo otrzymasz podsumowanie konsultacji z bezpłatnymi wskazówkami, na temat tego, jak możesz rozwinąć swoją innowację!

Bezpłatne wskazówki dla twojej innowacji!

Weryfikator innowacji

Podaj nam kilka informacji na temat twojego pomysłu na innowacyjny biznes! Na ich podstawie dobierzemy eksperta, który przygotuje dla Ciebie poradę na temat tego, jak swój pomysł możesz zamienić w rynkowy sukces lub wskaże, jak możesz rozwinąć swoje przedsiębiorstwo. Konsultacja z ekspertem jest bezpłatna! Pamiętaj też, że twoje traktujemy jako poufne – podajesz nam tyle informacji, ile sam uznasz za stosowne.

Zaznacz pola, które Ciebie dotyczą:
Zaznacz odpowiedzi, które dotyczą Twojej firmy (pytanie wielokrotnego wyboru)
Opisz nam swój pomysł na biznes/innowacje
Jaki jest cel twojego pomysłu na biznes / innowacji?
Zaznacz odpowiedzi, które dotyczą Twojej firmy/innowacji (pytanie wielokrotnego wyboru)
Jaka jest skala nowości tworzonego lub ulepszonego przez Ciebie produktu (usługi/technologii)?
Czy posiadasz środki finansowe na rozwój innowacji / pomysłu na biznes?
Czy poszukujesz inwestora?
Czy korzystałeś z pomocy de minimis lub środków unijnych na rozwój swojego pomysłu?
Zaznacz jedną odpowiedz, dotyczącą Twojej sytuacji
Czy posiadasz zaplecze badawczo-rozwojowe (np. dostęp do laboratoriów, sprzętu) potrzebnego do rozwoju Twojego pomysłu na biznes/innowacji?
Czy posiadasz zaplecze produkcyjne potrzebnego do rozwoju Twojego pomysłu na biznes/innowacji?
Czy posiadasz zaplecze biznesowe (biuro, wsparcie księgowe i merytoryczne) potrzebnego do rozwoju Twojego pomysłu na biznes/innowacji?
Czy w przyszłości będziesz potrzebować nowego zaplecza biznesowego, infrastruktury badawczej lub produkcyjnej?
Jakie działania zamierzasz zrealizować w ramach projektu?
Zaznacz odpowiedzi, które dotyczą Twojej firmy/innowacji (pytanie wielokrotnego wyboru)
Czy posiadasz biznesplan, strategię rozwoju swojego pomysłu / biznesu?
Czy korzystałeś lub korzystasz ze wparcia inkubatorów przedsiębiorczości?
Zaznacz stwierdzenia, które Cię dotyczą:
Zaznacz odpowiedzi, które dotyczą Twojej firmy/innowacji (pytanie wielokrotnego wyboru)
Konsultację z ekspertem chciałbym odbyć:

Jak możemy się z Tobą skontaktować

Proszę podać imię i nazwisko osoby kontaktowej
Proszę podać nazwę firmy
Proszę podać numer telefonu
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Wrocławski Park Technologiczny newsletterów, w tym informacji handlowych na podany adres e-mail. *
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem serwisu Sektor Innowacji, regulaminem Weryfikatora Innowacji oraz akceptuję jego postanowienia. *
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z polityką prywatności Wrocławskiego Parku Technologicznego oraz akceptuję jej postanowienia. *
Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławski Park Technologiczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 18. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WPT zgodnie z 6 ust 1 lit. f) RODO, tj. do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego wszelkie działania promujące produkty oraz usługi, znajdujące się w ofercie WPT, w tym także do prowadzenia korespondencji, przesyłania newsletterów oraz zaproszeń na wydarzenia organizowanie przez WPT. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy WPT oraz inne podmioty przetwarzające dane w imieniu WPT na podstawie odrębnych umów powierzenia. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Państwo sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Mając na uwadze podstawę prawną oraz przyjęte sposoby przetwarzania danych osobowych nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany oraz zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania., które jednakże nie będzie skutkować podjęciem w stosunku do Państwa jakichkolwiek decyzji, jak również nie będzie powodować dla Państwa skutków prawnych, czy też w jakikolwiek inny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez WPT znajdą Państwo na stronie internetowej : http://www.sektorinnowacji.pl/polityka-prywatnosci/ We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod numerem telefonu +48 71 798 58 00.