Wrocławski Park Technologiczny S.A jako właściciel serwisu stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu prowadzonego pod domeną www.sektorinnowacji.pl

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest spółka „Wrocławski Park Technologiczny” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Muchoborskiej 18, REGON:931896820, NIP: 8992218633, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004202, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości: 25.174.500,00 zł, który przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator przykłada duża wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych Użytkowników Serwisu, z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i przetwarzanie danych osobowych.
 3. W sprawach związanych z danymi Użytkownika prosimy kontaktować się pod numerem 71 798 58 00, lub pod adres e-mail: wpt@technologpark.pl.

Jakie dane przetwarzamy

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzanie są na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo. Dokładamy szczególnej staranności, aby dane były przetwarzane zgodnie
  z celem i zakresem korzystania z naszych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu w tym podstron internetowych, aplikacji i innych funkcjonalności udostępnianych przez Administratora, tak aby uczynić korzystanie z Serwisu jak najbezpieczniejszym
  i najwygodniejszym dla Użytkowników.
 2. Serwis korzysta z usługi Google Analitics, Facebook Pixel, LinkedIn Insight Tag (Conversion Tracking) zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach serwisu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników.
 3. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są
  w serwisie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym zakresie w zakresie wykorzystywania plików cookies).
 4. Podawanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie z oferty Administratora.
 5. Dane będą przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Administrator w oparciu o przepisy RODO uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w następujących okolicznościach:
 • Użytkownik wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych;
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • Gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osoby trzecie.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
 • Pliki cookies: przez 30 dni od momentu udzielenia zgody przez Użytkownika
 • Dane analityczne: w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 • Inne dane: w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy.
 1. Dane osobowe Użytkowników będą mogły być udostępniane następującym podmiotom:
 • Pracownikom oraz współpracownikom Administratora, których upoważniono
  do przetwarzania danych osobowych;
 • Partnerom Administratora, organom publicznym, którym zostaną przekazane dane
  z uwagi na prowadzone postępowanie i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom

Użytkownik posiada uprawnienie do:

 • Żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienie w siedzibie WPT S.A. (art. 15 RODO);
 • Żądanie sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • Żądanie usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
 • Żądanie przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO);
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).

Poza uprawnieniami, o których mowa w pkt 11., Użytkownik w każdej chwili ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych, które zostały podane przez Użytkownika. Administrator w przypadku powzięcia informacji o cofnięciu zgody, niezwłocznie podejmie działania polegające na usunięciu przechowywanych danych.

Profilowanie i targetowanie oraz polityka cookies

Dane o ruchu na stronie służą do profilowania i targetowania reklam w serwisach zewnętrznych – Facebook, Google, Instagram. Są one oparte o nieszczegółowe kryteria, uniemożliwiające identyfikację pojedynczego użytkownika.

Pliki cookies:

Serwis w sposób automatyczny zbiera dane w plikach cookies;

 • Poprze pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych;
 • Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Serwisu w sposób dostarczany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Serwisu oraz poprawić wydajność i efekt korzystania z Serwisu;
 • Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników;
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies zaznaczając zgodę.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookies

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.