500 tys. zł dla najlepszych rozwiązań Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Rusza konkurs PARP

500 tys. zł dla najlepszych rozwiązań Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Rusza konkurs PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Zgłoszenia będzie można składać od 22 czerwca do 27 lipca 2023 r. Na najciekawsze rozwiązania czekają nagrody główne w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia w wysokości 20 tys. zł. Łączna pula nagród to nawet 500 tys. zł.

Celem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań GOZ – produktów, modeli biznesowych wpisujących się w obszar GOZ i ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny przyczyniać się do transformacji działalności przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Wnioski konkursowe będzie można zgłaszać od 22 czerwca do 27 lipca 2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Gospodarka obiegu zamkniętego lub inaczej gospodarka cyrkularna to model biznesowy, który dąży do minimalizacji zużycia surowców przy jednoczesnej minimalizacji powstawania odpadów lub do ich ponownego wtłoczenia w cykl produkcji.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem przystąpienia jest zgłoszenie we wniosku konkursowym rozwiązania, które zostało wdrożone u uczestnika konkursu lub u jego klienta co najmniej 6 miesięcy przed zgłoszeniem udziału w konkursie. Istotne jest, aby wnioski zawierały mierzalne efekty zgłaszanych inicjatyw w zakresie GOZ. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny przyczyniać się do transformacji działalności przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, z uwzględnieniem co najmniej jednego z poniższych aspektów:

  • realizacji idei współpracy w ramach łańcuchów dostaw/wartości, w tym np.: dążenie do wyeliminowania odpadów w całym łańcuchu wartości, jak najdłuższe użytkowanie produktów i materiałów przy zachowaniu ich maksymalnej jakości i wszechstronności zastosowań;
  • budowania efektywności przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie zasad środowiskowych, społecznych i kultury organizacyjnej;
  • rozwoju współpracy, dialogu z interesariuszami i budowania partnerstw w celu efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów;
  • rozwijania przedsiębiorstwa odpornego na kryzysy (np.: zwiększenia efektywności ekonomicznej, elastyczności w działaniu, dywersyfikacji działalności).

Jakie nagrody można otrzymać?

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

  1. produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta);
  2. wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.

W każdej z kategorii przyznawana jest jedna nagroda główna w wysokości 50 tys. zł oraz maksymalnie 10 wyróżnień w wysokości 20 tys. zł. Laureaci otrzymają także dyplom oraz promocję produktu m.in. w materiałach prasowych i informacyjnych PARP. Łącznie na nagrody przeznaczono 500 tys. zł.

Konkurs jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB. Patronat nad konkursem objęły Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie PARP.


Źródło informacji: Informacja prasowa

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 2 lipca, 2024

  • 27 czerwca, 2024

  • 11 czerwca, 2024