CIVIL & MILITARY AEROMIXER – 17 KWIETNIA 2024 – WROCŁAW

CIVIL & MILITARY AEROMIXER – 17 KWIETNIA 2024 – WROCŁAW

Zapraszamy na trzecią edycję Civil & Military Aeromixer. Jest to wydarzenie B2B w stylu speed dating odbywające się co dwa lata na arenie międzynarodowej, mające  na celu spotkania firm OEM z sektora lotniczego, które posiadają własne zakłady produkcyjne w Polsce z dostawcami (tier 1-2-3), którzy chcą nawiązać lub poszerzyć współpracę z nimi.

Trzecia edycja Aeromixera planowana jest na 17 kwietnia 2024 roku w Centrum Konferencyjnym „Hala Stulecia”  we Wrocławiu.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Bosetti Global Consulting (www.bosetti.pl), firma doradcza, która od ponad 30 lat wspiera włoski przemysł inwestujący w Polsce.

Instytucje zaproszone do współorganizacji wydarzenia to:

  • Dolnośląski Klaster Lotniczy,
  • Confindustria Polonia,
  • Wrocławski Park Technologiczny 
  • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Uczestnikami wydarzenia będą czołowi producenci sektora lotniczego oraz dostawcy komponentów, maszyn i urządzeń dla sektora lotniczego, wybrani ze względu na rodzaj oferowanej usługi i produktu, proces produkcyjny, poziom innowacyjności, efektywność energetyczną i rodzaj posiadanych certyfikatów, a także firmy „New Entries”, posiadające zakłady produkcyjne w Polsce, będące w trakcie certyfikacji swoich wyrobów lub usług dla sektora lotniczego lub zamierzające podjąć takie procedury certyfikacyjne.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele największych polskich i zagranicznych producentów i dostawców sektora lotniczego, wśród których możemy wymienić: Collins Aerospace Wrocław, Raytheon Technology Corp., Leonardo Company, Airbus Group, UTC Aerospace Systems, Pratt & Whitney Kalisz i Rzeszów, Avio Aero, Avio Polska, GE Aviation, Xeos, Aero Vodochody, Ryanair, Polska Grupa Zbrojeniowa i wiele innych. W wydarzeniu biorą udział także organizacje i władze publiczne, agencje rządowe, przedstawiciele organizacji biznesowych, klastrów lotniczych i uczelni wyższych.

W ramach programu przewidziano również konferencję i panel dyskusyjny pt. „Polska jako HUB serwisowy i remontowy dla sektora lotniczego: wyzwania, problemy i perspektywy rozwoju”. Tegoroczna edycja AeroMixer skupi się na roli przemysłu lotniczego w realizacji dużych zamówień, zwłaszcza o charakterze wojskowym, mających na celu wzmocnienie i modernizację polskiej armii. W kontekście lotnictwa cywilnego i militarnego, istotną część zamówień stanowią silniki, samoloty i technologie produkowane za granicą. Jednym z głównych tematów dyskusji będzie rozwój efektywnego systemu realizacji usług serwisowych i remontowych w Polsce, umożliwiający szybkie i samodzielne działanie.

Krajem partnerskim inicjatywy będzie Republika Czeska reprezentowana przez Czeski Klaster Aesospace.

Ze względu na strukturę organizacyjną wydarzenia, jednocześnie odbędą się dwa rodzaje spotkań:

1) Spotkania przy stołach rotacyjnych [B2B] , składające się z 7-8 przedstawicieli producentów, dostawców i firm „New Entries” przy jednym stole, mające na celu szybkie poznanie uczestników wydarzenia z możliwością inicjowania strategicznych kontaktów biznesowych. Każdy uczestnik spotkania będzie miał do dyspozycji około 1,5-2 minuty. Spotkania będą organizowane w systemie „rotacyjnym”, tak aby wszyscy uczestnicy mieli możliwość przedstawienia się. Ewentualne pogłębienie relacji pomiędzy uczestnikami mogłoby nastąpić w kolejnej fazie wydarzenia, zwanej networkingiem;

2) Spotkania [1to1] odbywają się po wcześniejszej rezerwacji pomiędzy producentami a dostawcami. W ramach tych spotkań dostawcy będą mieli około 20 minut na spotkanie z potencjalnymi klientami OEM, zaprezentowanie swoich usług i produktów oraz podjęcie pierwszych kroków w kierunku nawiązania współpracy.

Udział w Aeromixer 2021 to dla Collins Aerospace Wrocław znakomite doświadczenie – to idealne miejsce do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i zorientowania się, co dzieje się w branży lotniczej, zarówno w aspekcie lokalnym, jak i globalnym. Odbyliśmy setki spotkań oraz rozmów, i liczę na to, że wiele z nich zaowocuje wspólnymi przedsięwzięciami w przyszłości – powiedział Paweł Pałubiński, General Manager w firmie Collins Aerospace Wrocław.

Ten model okazał się bardzo efektywny i został doceniony przez gości imprezy Aeromixer, już teraz wiemy, że wielu z nich zamierza wziąć udział również w tej edycji. Co ważne, choć oczywiście przeważają wśród nich firmy z branży lotniczej – w tym tacy giganci jak Collins Aerospace – to obserwujemy również spore zainteresowanie ze strony podmiotów, które na razie w tym segmencie nie działają, jednak rozważają rozszerzenie lub zmianę profilu swojej działalności – dodaje Enrico Ciullo – Koordynator Civil & Military Aeromixer.

Rejestracja

  • Obowiązuje elektroniczny system planowania spotkań B2B za pośrednictwem strony internetowej: https://aeromixer.eu/
  • Oficjalnymi językami wydarzenia będą polski i angielski

 

Więcej informacji – info@aeromixer.eu

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 21 kwietnia, 2024

  • 11 kwietnia, 2024

  • 2 kwietnia, 2024