Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej

www.araw.pl

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej to spółka, której celem jest pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy regionu. Spółka prowadzi także szerokie działania informacyjne i promocyjne dla mieszkańców oraz realizuje projekty wspierające rozwój i współpracę w aglomeracji.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej została powołana przez władze Wrocławia i 29 okolicznych samorządów w 2005 r., aby jeszcze szybciej i sprawniej odpowiadać na potrzeby biznesu – kluczowego dla rozwoju miasta po wejściu Polski do UE. W ten sposób powstała wspólna oferta gospodarcza Wrocławia i regionu. Pionierska na skalę ogólnopolską organizacja w efekcie 15 lat działalności zrealizowała 250 projektów inwestycyjnych i przyczyniła się do powstania ponad 100 tys. nowych miejsc pracy. ARAW wspiera aglomerację wrocławską poprzez wspólny udział w targach, misjach gospodarczych, tworzy autorskie raporty, publikacje branżowe oraz analizy ekonomiczno-społeczne, a ponadto prowadzi oficjalny portal miejski Wrocławia – stronę www.wroclaw.pl, źródło najważniejszych informacji o mieście.

Dowiedz się więcej na:

www.araw.pl

Źródło: www.araw.pl

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 10 czerwca, 2024

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024