Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG”

https://arleg.eu/

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy od ponad 30 lat aktywnie wspiera przedsiębiorczość, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, oferując doradztwo, szkolenia i finansowanie na każdym etapie ich działalności: od założenia firmy, poprzez fazę rozwoju, prac badawczo-rozwojowych i wprowadzania innowacji.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy od ponad 30 lat aktywnie wspiera przedsiębiorczość, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, oferując doradztwo, szkolenia i finansowanie na każdym etapie ich działalności: od założenia firmy, poprzez fazę rozwoju, prac badawczo-rozwojowych i wprowadzania innowacji.

ARLEG zapewnia kompleksową obsługę i wsparcie działalności innowacyjnej firm w ramach projektów współfinansowanych z budżetu państwa oraz  środków Unii Europejskiej, realizowanych  samodzielnie oraz  w partnerstwie z innymi instytucjami krajowymi i z terenu Unii Europejskiej.

Realizujemy projekty wspierające wdrażanie innowacji w MŚP we współpracy z sieciami i centrami innowacji, IOB, klastrami oraz jednostkami naukowo-badawczymi z terenu Dolnego Śląska. Oferujemy dostęp do infrastruktury biurowej w naszym Inkubatorze Przedsiębiorczości  w Legnicy – nowoczesnym kompleksie biurowym o powierzchni użytkowej 3.766,23 m2, z możliwością wynajęcia pomieszczeń biurowych oraz organizacji konferencji maksymalnie do 170 osób w dwóch salach szkoleniowo-konferencyjnych. Nasz zespół posiada  wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w realizacji projektów grantowych, akceleracyjnych i międzynarodowych oraz praktyczną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań.

OFERTA  ARLEG  dla osób i firm chcących rozwijać innowacje obejmuje:

 • wsparcie w formie bonu na innowację (grantu) na usługi badawczo-rozwojowe dla MŚP do kwoty 200.000 PLN w ramach projektu „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH RZEDSIĘBIORSTW” wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WD 2014-2020),
 • wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych pomysłów biznesowych we wczesnych etapach rozwoju w ramach Funduszu kapitału zalążkowego Akcelerator Innowacji. ARLEG dokonuje inwestycji do kwoty 200.000 EUR poprzez objęcie udziałów w nowej spółce (poniżej 50%) powołanej wraz z Pomysłodawcą (osobą fizyczną lub przedsiębiorcą) w celu komercjalizacji innowacyjnego pomysłu,
 • doradztwo oraz pomoc w pozyskaniu finansowania zewnętrznego na wdrażanie innowacji,
 • wspieranie budowy sieci powiązań kooperacyjnych – klastrów,
 • dostęp do infrastruktury biurowej w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Legnicy (www.arleg.eu/inkubator-przedsiebiorczosci/)
 • zwrotne instrumenty finansowe na rozwój i wprowadzenie innowacji w MŚP z terenu Dolnego Śląska – w ramach POŻYCZKI ROZWOJOWEJ – finansowanie inwestycji do kwoty 1 mln zł, 84 miesiące spłaty, 6 miesięcy karencji, oprocentowanie stałe lub zmienne w zależności od statutu przedsiębiorstwa, brak wkładu własnego, finansowanie wydatków brutto, brak opłat związanych z obsługą pożyczek,
 • wsparcie w formie środków na otwarcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – dla osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r., bezzwrotna dotacja w kwocie do 23 050,00 zł, pomostowe wsparcie finansowe w wysokości do 2 600,00 zł przez 6 miesięcy,
 • wsparcie w formie projektu skierowanego do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (RPO WD 2014-2020) – doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dodatek relokacyjny.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty ARLEG na stronie www.arleg.eu oraz w biurach Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.:

 • Biuro w Legnicy: ul. Macieja Rataja 26, 59 – 220 Legnica
 • Biuro w Głogowie: ul. Budowlanych 6A, 67-200 Głogów

Konakt telefoniczny: tel. +48 76 862 27 77

Dane kontaktowe:

Joanna Milczarz

Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i Usług Finansowych
e-mail: asia.milczarz@arleg.eu
telefon: +48 664 437 655

Źródło: ARLEG

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

 • 7 maja, 2024

 • 5 kwietnia, 2024

 • 21 marca, 2024