Agencja Rozwoju Przemysłu

www.arp.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest komercyjną spółką wspomagającą państwo w działaniach łagodzących skutki niekorzystnych zjawisk gospodarczych oraz aktywnie wspierającą wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

ARP S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizację kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację.

Instytucja prowadzi też Centra Obsługi Przedsiębiorców, które wspierają rozwój firm z sektora MŚP, a tym samym dynamizację poszczególnych regionów Polski. COP umożliwiają dotarcie do oferty ARP S.A. Przedsiębiorcom w całej Polsce. Kluczowym zadaniem COP jest bezpośredni kontakt z interesariuszami i udzielanie fachowego doradztwa w zakresie wsparcia rozwoju biznesu w Polsce i zagranicą.

W COP Przedsiębiorcy mogą zapoznać się z:

We Wrocławiu COP działa przy ul. Fabrycznej 10. Więcej informacji na:

ARP WROCŁAW

W ramach współpracy z ARP przedsiębiorcy mogą też uzyskać wsparcie w finansowaniu i doradztwie inwestycyjnym. Od 26 lat ARP przyciąga polskich i zagranicznych inwestorów do obiektów przemysłowych i terenów inwestycyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych – SSE EURO-PARK MIELEC i TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. ARP jest też większościowym udziałowcem w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”.

Agencja inwestuje również w sektory i technologie, które mają znaczący wpływ na konkurencyjność polskiej gospodarki. Wspiera innowacje produktowe i projekty kluczowe w polskiej myśli technologicznej. Prowadzi projekty takie jak Granty na Innowacje, Platforma Transferu Technologii oraz ARP INNOVATION PITCH

Dowiedz się więcej na:

www.arp.pl

Źródło: www.arp.pl

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 10 czerwca, 2024

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024