Czy warto korzystać z doradztwa biznesowego?

Doradztwo biznesowe to korzystanie z eksperckiego wsparcia w realizacji różnych celów firmy, szczególnie tych związanych z rozwiązywaniem jej problemów, wdrażaniem działań pozwalających na rozwój czy też zwiększaniem poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa.

Doradztwo biznesowe to proces, w ramach którego eksperci z różnych dziedzin szukają rozwiązań pozwalających na realizację celów firmy, czy też optymalizację jej działania wspólnie z jej przedstawicielami. Doradztwo to też więcej niż konsultacja, pozwalająca na uzyskanie odpowiedzi na konkretne pytanie – jego sednem jest współpraca. Może mieć ono różną formę, ale też tyczyć różnych aspektów działalności firmy np. pozyskiwania dofinansowań, zagadnień prawnych i kwestii technicznych.

Doradztwo w pozyskiwaniu środków finansowych

Niezależnie od tego, w jakiej branży lub na jaką skalę działa przedsiębiorstwo, wdrażanie przez nie nowych projektów, jest często złożonym procesem, wymagającym dokładnego zaplanowania i wsparcia w realizacji poszczególnych jego kroków. Doradztwo projektowe może obejmować wszystkie etapy przedsięwzięcia podejmowanego przez firmę. Z pewnością kluczową jego częścią jest pomoc w znalezieniu i pozyskaniu źródeł finansowania. We Wrocławskim Parku Technologicznym założenia te są realizowane m.in. poprzez mechanizm Bon na Dotację czy udzielanie pomocy de minims. Doradztwo projektowe to jednak nie tylko wsparcie w pozyskiwaniu funduszy, ale też pomoc w zarządzaniu projektem.

Doradztwo a innowacje

We wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwie może pomóc skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych. Mogą one obejmować wsparcie w zakresie planowania, wdrażania i optymalizacji projektów badawczo-rozwojowych. Przykładowo, w laboratoriach i Zakładzie Doświadczalnym przedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc zarówno na poziomie ogólnym, jak i szczegółowym. Eksperci WPT są do dyspozycji na każdym etapie procesu badawczego od prowadzenia badań laboratoryjnych poprzez podniesienie skali, optymalizację i weryfikację procesu w warunkach przemysłowych, kończąc na rejestracji produktu czy usługi w odpowiednich jednostkach państwowych. Prowadzone są też konsultacje z obszaru systemów jakości i bezpieczeństwa żywności, a także opracowujemy dokumentację systemów GMP, GHP oraz HACCP

Skorzystanie z szerokiego wachlarza usług doradztwa biznesowego warto rozważyć zawsze, gdy firma mierzy się z sytuacją będącą dla niej problemem lub wyzwaniem. Warto pamiętać o tym, że jego celem jest opracowanie rozwiązania szytego na miarę potrzeb przedsiębiorstwa, które przyniesie trwałe efekty. Odpowiednich ekspertów można szukać w specjalizujących się firmach doradczych, ale też instytucjach otoczenia biznesu, takich jak Wrocławski Park Technologiczny.

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 10 czerwca, 2024

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024