Portal prowadzony przez

Baza wiedzy innowatora

14 marca, 2022

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to forma wsparcia przedsiębiorców, której zasady przyznawania reguluje Komisja Europejska*. Udzielana jest w ramach wielu projektów i programów pomocowych, a korzystający z niej przedsiębiorca może uzyskać w okresie 3 lat pomoc o wartości do 200 tys. euro.

Pomoc de minimis to koncepcja wywodząca się z rzymskiej zasady „de minimis non curat lex”. Zgodnie z jej założeniem, pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie wywrzeć zbyt dużego wpływu na handel między krajami UE i naruszyć konkurencyjności unijnego rynku. W związku z tym państwa członkowskie UE, udzielając wsparcia de minimis ze środków pochodzących np. z unijnych programów, mogą same decydować o formie i wysokości udzielanej pomocy de minimis, a Komisja Europejska nie dokonuje weryfikacji rozdzielenia tych środków.

Co do zasady, wartość udzielanej pomocy de minimis stanowi różnicę pomiędzy odpłatnością za usługi na warunkach rynkowych, a faktycznie poniesioną płatnością przez przedsiębiorcę. Pomoc de minimis nie może przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech lat kalendarzowych. Dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów ograniczenie to wynosi 100 tysięcy euro. Ze względu na limity wartości pomocy, przedsiębiorcy korzystający z działań wspierających biznes powinni sprawdzać u organów je prowadzących, czy nie mają one formy de minimis. Swój limit przedsiębiorca może zweryfikować w aplikacji udostępnionej/opracowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – SUDOP.

Pomoc de minimis może mieć różną formę. Przedsiębiorca może ją uzyskać w formie dofinansowań na szkolenia, gwarancji kredytowych czy dotacji na inwestycje. To jednak nie wszystko. Odpowiednie organy mogą ją przyznać w formie umorzeń podatkowych, umorzeń odsetek ZUS czy jednorazowej amortyzacji środka trwałego – komentuje Justyna Pater-Synówka, kierownik Oddziału ds. Rozwoju Nowych Rynków Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT).

Możliwość skorzystania ze wsparcia w formie pomocy de minimis bardzo często stwarzają instytucje otoczenia biznesu, takie jak WPT. Przykład działalności Wrocławskiego Parku Technologicznego w tym zakresie świetnie ilustruje szeroki przekrój możliwości wykorzystania pomocy de minimis.

– W ramach realizacji działań 5.3, 5.1 oraz 1.4 współpracujący z nami przedsiębiorcy mogą w WPT skorzystać z szeregu usług badawczo-rozwojowych, wynająć infrastrukturę biurową lub laboratoryjną oraz uzyskać dostęp do Zakładu Doświadczalnego czy Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii na preferencyjnych warunkach ­– wyjaśnia Justyna Pater-Synówka.

Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego, która może mieć ogromne znaczenie, szczególnie dla małych i średnich firm. Stosunkowo łatwy sposób jej przyznawania sprawia, że jest ona szybkim „zastrzykiem” kapitału, który może przyśpieszyć rozwój biznesu.

Czytaj więcej:

Wsparcie de minimis w WPT

* m.in. Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024

  • 21 marca, 2024

Przejdź do góry