Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

www.dawg.pl

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MMŚP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

DAWG sp. z o.o. – PARTNER SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I GOSPODARKI REGIONU

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest spółką ze 100% udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działającą na rzecz i w imieniu Samorządu. Naszym celem jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MMŚP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

DAWG jest certyfikowanym regionalnym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH S.A.) w Warszawie, co narzuca na Spółkę wymóg zapewnienia najwyższej jakości usług w kontaktach bezpośrednich z podmiotami zagranicznymi oraz posiadania najbardziej aktualnych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych w regionie.

Spółka jest partnerem władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego, który pośredniczy w kontaktach pomiędzy inwestorami zainteresowanymi podjęciem działalności w regionie, a Samorządem i jednostkami dysponującymi terenami inwestycyjnymi bądź właściwą infrastrukturą. Realizujemy zadania przypisane Centrom Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

Spółka opracowała skuteczne instrumenty promocji przedsiębiorczości i wspierania firm. Pozyskując środki unijne na realizację celów statutowych, większość naszych usług świadczymy nieodpłatnie.

Od 2009 r. Spółka działa w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw nadzorowanego przez PARP. DAWG działa w oparciu o wdrożony i certyfikowany Systemu Zarządzania Jakością zgodny z EN ISO 9001:2008

MISJA DAWG REALIZOWANA JEST W OPARCIU O DZIAŁY:

 • Dział Obsługi Inwestora i Eksportera
 • Dział Projektów Europejskich
 • Dział Administracji i Nieruchomości

NASZE DZIAŁANIA

DAWG jako spółka wyspecjalizowana w działaniach wspierających rozwój regionu prowadzi projekty głównie w następujących obszarach:

 • promocja inwestycyjna Dolnego Śląska
 • wsparcie i pobudzanie eksportu dolnośląskich przedsiębiorców
 • organizacja misji gospodarczych
 • doradztwo gospodarcze dla sektora MMŚP
 • pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych oraz polskich
 • wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć, głównie start up
 • wsparcie finansowe przedsiębiorców sektora MŚP
 • pomoc w rozpoczynaniu działalności i prowadzeniu firmy (marketing, zarządzanie, organizacja)
 • doradztwo specjalistyczne dla firm (inwestycyjne, proinnowacyjne, proeksportowe, strategie marketingowe, biznes plany, wnioski o dofinansowanie)
 • wynajem powierzchni biurowych, sal szkoleniowych i konferencyjnych, szkolenia, konferencje, eventy
 • finansowanie rozwoju działalności gospodarczej
 • działania w obszarze ochrony środowiska

Dowiedz się więcej na:

www.dawg.pl

Źródło: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

 • 7 maja, 2024

 • 5 kwietnia, 2024

 • 21 marca, 2024