Dolnośląski Fundusz Rozwoju

www.dfr.org.pl

Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. (DFR) jest spółką samorządową działająca od 2012 roku, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). To wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa, która ma za zadanie zbudowanie trwałego wieloletniego systemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, tj. pożyczek, gwarancji, poręczeń, instrumentów quasi-kapitałowych i kapitałowych

Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. (DFR) jest spółką samorządową działająca od 2012 roku, której jedynym wspólnikiem jest Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

To wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa, która ma za zadanie zbudowanie trwałego wieloletniego systemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, tj. pożyczek, gwarancji, poręczeń, instrumentów quasi-kapitałowych i kapitałowych. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że DFR instrumentami dłużnymi wspiera standardowe biznesy, natomiast w celu wspierania innowacyjnych lub prorozwojowych przedsięwzięć oferuje model finansowania kapitałowego. Najważniejszym wyzwaniem dla Funduszu jest zbudowanie trwałej, możliwie szerokiej i dostępnej dla przedsiębiorstw oferty finansowania, od dłużnego po kapitałowe.

Planując każde rozwiązanie zwraca się szczególną uwagę, aby procedury uzyskania wsparcia były z perspektywy przedsiębiorcy proste i transparentne, a w szczególnych przypadkach były wspomagane właściwą obsługą i doradztwem. Dlatego DFR współpracuje z siecią Regionalnych Pośredników Finansowych, którzy mają doświadczenie w udzielaniu finansowania firmom, mają rozbudowaną sieć biur i doradztwa.

Spółka nie ogranicza się jedynie do finansowania przedsiębiorstw, ale prowadzi działania networkingowe, posiada i rozbudowuje sieć kontaktów w społecznościach samorządowych, biznesowych i akademickich. Ponadto DFR posiada również spółkę-córkę DFR Inwestycyjny, której działalność polega na inwestowaniu kapitału w różnego rodzaju przedsięwzięcia firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Struktura finansowania zależna jest od fazy rozwoju projektu i jego specyfiki oraz preferencji właściciela.

Podsumowując, DFR wspiera zmiany strukturalne w dolnośląskiej gospodarce, w tym wzrost inwestycji i rozwój przedsiębiorczości.

Dowiedz się więcej na:

www.dfr.org.pl

Źródło: Dolnośląski Fundusz Rozwoju

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 10 czerwca, 2024

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024