Dolnośląskie instytucje wspierające biznes

Na terenie województwa dolnośląskiego działa kilkanaście instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw i innowacji. Udzielają one różnorodnego typu wsparcia – od pomocy w pozyskiwaniu nowych kontaktów biznesowych, przez pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań, dostęp do zaplecza badawczo-rozwojowego i infrastrukturalnego, po inkubację startupów.

Regionalne agencje, instytucje samorządowe, izby gospodarcze

Instytucje finansowe

Centra Transferu Technologii

Parki Technologiczne i Naukowe

Inkubatory Przedsiębiorczości

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Źródło: opracowanie własne

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024

  • 21 marca, 2024