Granty na innowacje

Granty na innowacje to konkurs prowadzony przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przeprowadzany w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji (SOI). W ramach niego przedsiębiorcy mogą skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości nawet 200 tys. EURO.
Sieć Otwartych Innowacji zapewnia refinansowanie zakupu praw własności lub licencji do technologii w formie wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak:

  • patenty lub zgłoszenia patentów,
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
  • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej),
  • prawa do chronionych odmian roślin,
  • topografia układów scalonych,
  • know-how.

W ramach projektu Przedsiębiorca może wdrożyć innowacje produktowe lub innowacje procesowe do swojej spółki. Wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji albo dostawy może w dość krótkim czasie, w ocenie spółek, przełożyć się na obniżenie kosztów jednostkowych produkcji, zmniejszenie czasu wykonywania poszczególnych etapów produkcji, wyeliminowanie wąskich gardeł czy podniesienie jakości świadczonych usług i oferowanych produktów. Wdrożenie technologii musi nastąpić do 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji i nabór: https://arp.pl/pl/dla-biznesu/wsparcie-innowacji/granty-na-innowacje/

 

Źródło informacji: www.arp.pl/pl/dla-biznesu/wsparcie-innowacji/granty-na-innowacje

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 10 czerwca, 2024

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024