INFOSTRATEG na projekty zamawiane

Prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program INFOSTRATEG ma na celu wspieranie rozwój polskiego potencjału w obszarze sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

Tematem konkursu jest wykorzystanie sztucznej inteligencji SI do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”. Mogą w nim wziąć udział konsorcja składające się wyłącznie z niebędących przedsiębiorstwem jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, w których skład wchodzą maksymalnie 3 podmioty, w tym, co najmniej dwie jednostki naukowe, działające w Polsce.

Dofinansowanie uzyskane w ramach konkursu może być przeznaczone na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przed wdrożeniowych. Co ważne, zgłaszamy do konkursu projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

  • Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
  • Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
  • Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przed wdrożeniowych.

Zakończenie naboru wniosków: 27 stycznia 2022 r., godz. 16:00. Całkowity budżet konkursu to 18,4 mln zł.

Więcej informacji i aplikacja: https://www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-na-projekty-zamawiane-iii-konkurs

Źródło informacji: www.gov.pl/web/ncbr/infostrateg-na-projekty-zamawiane-iii-konkurs

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 10 czerwca, 2024

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024