Jak założyć własną firmę?

Pomysł na biznes i co dalej? Proces zakładania firmy to szereg decyzji i procedur, przez które musi przejść każdy przyszły przedsiębiorca. Wiążą się one m.in. z wyborem formy prawnej firmy, formą opodatkowania czy wyborem kodu PKD. Przedstawiamy informacje, które pomogą przejść przez ten proces.

Zanim zarejestrujesz firmę, zastanów się, czy będziesz ubiegał się np. bezzwrotną dotację na założenie przedsiębiorstwa – wymagają one złożenia wniosku przed zarejestrowaniem firmy. Wsparcie w ich pozyskaniu można uzyskać w Biurach Rozwoju Gospodarczego, Punktach Informacji Funduszy Europejskich lub Powiatowych Urzędach Pracy. Gdy to ustalisz, możesz przejść do rejestracji firmy!

Biznes.gov.pl

Obecnie firmę można zarejestrować on-line, na stronie biznes.gov.pl. Tam również znajdują się kompleksowe informacje na temat tego, jak założyć działalność gospodarczą, opisane w 12 krokach:

 1. Sprawdź, czy możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce
 2. Upewnij się, czy musisz rejestrować firmę
 3. Wybierz nazwę swojej firmy
 4. Zdecyduj, jaki adres firmy podasz w rejestrze
 5. Wybierz kod PKD
 6. Sprawdź, czy potrzebujesz pozwolenia
 7. Wybierz formę opodatkowania dochodów
 8. Sprawdź, czy musisz płacić VAT
 9. Zdecyduj, jak prowadzić księgowość i jakim rachunkiem się posługiwać
 10. Sprawdź, jakie składki zapłacisz do ZUS
 11. Zdecyduj czy potrzebujesz pełnomocnika
 12. Zarejestruj firmę online

Warto zaznaczyć, że jednymi z najważniejszych aspektów rejestracji firmy jest wybór formy prawnej i formy jej opodatkowania.

Najpopularniejszymi formami prawnymi firm są jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółki prawa handlowego.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest to działalność wykonywana we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Jej rejestracja jest darmowa w CEIDG, nie wymaga utworzenia kapitału firmy. Można ją zawiesić firmy na czas określony lub nieokreślony. Tą formę działalności cechują możliwość dokonywania optymalizacji podatkowa przez wybór formy opłacania podatków i niskie koszty obsługi księgowej.

Rejestracja JG we Wrocławiu:

REJESTRACJA JDG WE WROCŁAWIU

Spółka prawa handlowego

Spółka prawa handlowego może mieć różne formy. Wyróżnia się:

 • spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna
 • spółki kapitałowe: spółka z o.o., spółka akcyjna, PSA (od 1.03.2020)

Założenie spółki handlowej wymaga zawarcia pisemnej umowy spółki u notariusza przez wszystkich wspólników. Koszt zależy od długości umowy i wysokości kapitału zakładowego (ok. 300 zł). Spółka wymaga również:

 • zgromadzenia kapitału zakładowego (5000 zł – sp. z o.o., 50 000 zł – sp. komandytowo-akcyjna, 100 000 zł – S.A)
 • rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, właściwym ze względu na siedzibę spółki.
 • Wniesienia opłat sądowych za wpis (500 zł) oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym (100 zł).
 • Posiadania pieczątki i rachunku bankowego spółki
 • Zapewnienie obsługi księgowej.

Rejestracja spółki prawa handlowego we Wrocławiu:

REJESTRACJA spółki prawa handlowego WE WROCŁAWIU

Rejestracja spółki cywilnej we Wrocławiu:

Rejestracja spółki cywilnej we Wrocławiu:

Możliwe formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej jest koniecznością przy zakładaniu działalności gospodarczej. Jego forma zależy m.in. o tego, jaka będzie forma prowadzenia działalności gospodarczej. Dla nowych firm jest to najczęściej jednoosobowa działalność gospodarcza. Zakładając ją można zdecydować się na jedną z czterech form opodatkowania:

Wybierając formę opodatkowania warto wziąć pod uwagę kwestie, takie jak możliwość:

 • łącznego opodatkowania z małżonkiem,
 • rozliczenia ulg podatkowych,
 • rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne,
 • rodzaj księgowości, którą trzeba prowadzić.

Pełne kompendium wiedzy na temat form opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej można znaleźć na biznes.gov.pl

UWAGA!
Przedsiębiorca ma prawo do zmiany formy opodatkowania pod warunkiem, że zrobi to we właściwym terminie. Zmiany można dokonać w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem CEIDG. Należy ją zgłosić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej, lub do końca roku – gdy pierwszy przychód został uzyskany w grudniu danego roku.

Warto wiedzieć!

Rejestracja firmy to proces szybki, który jednak wymaga przygotowania i świadomych decyzji. Oto materiały, z którymi warto się zapoznać przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej!

Formy prawne MŚP w Polsce

Biznes plan od A do Z

Księgowość i podatki w MŚP

Więcej materiałów szkoleniowych na temat zakładania własnej firmy znajdziesz na kanale YouTube PARP:

YouTube PARP

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

 • 5 kwietnia, 2024

 • 21 marca, 2024

 • 20 lutego, 2024