Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego

www.karr.pl

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od blisko 30 lat działając we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi wspiera samorządy lokalne, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od blisko 30 lat działając we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi wspiera samorządy lokalne, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska.

Dotychczas KARR zrealizował około 30 transgranicznych projektów polsko-czeskich i polsko-saksońskich w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, turystyki i edukacji. Obecnie realizowany jest projekt EnergyTransPolSax, który ma na celu określenie kompetencji gospodarczych polsko-saksońskiego pogranicza, intensyfikację współpracy transgranicznej pomiędzy MŚP, instytucjami badawczo-rozwojowymi, jednostkami otoczenia biznesu oraz organizacjami sieciowymi i klastrami poprzez tworzenie i wykorzystywanie zdigitalizowanych instrumentów kojarzenia partnerów biznesowych, a także zwiększenie poziomu informacji i chęci współpracy w ramach polsko-saksońskiego obszaru wsparcia w zakresie wdrażania innowacji.

KARR jest organizatorem Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji z największą giełdą kooperacji w Polsce. Co roku podczas Forum prelegenci z trzech krajów poruszają tematy aktualnych trendów gospodarczych. W wydarzeniu biorą udział MŚP m.in. z sektorów IT, budowa maszyn, metal, automatyka logistyka i transport, elektromobilność, budownictwo, którym zależy na nawiązaniu międzynarodowych kontaktów biznesowych. Od kilku lat w Forum uczestniczą również jednostki badawczo-rozwojowe.

Jako instytucja otoczenia biznesu świadczymy również usługi w zakresie:

 • promocji Dolnego Śląska,
 • finansowania rozwoju działalności gospodarczej,
 • wsparcia MŚP poprzez fundusze pożyczkowe,
 • specjalistyczne doradztwo oraz usługi informacyjne,
 • poszukiwania nowych rynków zbytu,
 • wspierania zagranicznych firm i instytucji w pozyskiwaniu informacji inwestycyjnych,
 • organizacji konferencji, szkoleń, seminariów, study tour, giełd kooperacyjnych, targów i innych wydarzeń społeczno- gospodarczych,
 • wspieranie inicjatyw lokalnych i regionalnych,
 • upowszechniania standardów Unii Europejskiej,
 • wynajmu powierzchni biurowych, sali szkoleniowo-konferencyjnej, przestrzeni handlowych i magazynowych.

Dowiedz się więcej na:

www.karr.pl

Źródło: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

 • 10 czerwca, 2024

 • 7 maja, 2024

 • 5 kwietnia, 2024