Klaster NUTRIBIOMED

www.nutribiomed.pl

NUTRIBIOMED Klaster to klaster żywnościowo-biotechnologiczno-biomedyczny, który powstał 13 listopada 2007 roku w oparciu o koncepcję prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Koordynatorem działalności Klastra jest Wrocławski Park Technologiczny. W ramach członkostwa w Klastrze można korzystać z Zakładu Doświadczalnego WPT.

Główną ideą przyświecająca powstaniu klastra było zbudowanie mocnej pozycji Polski w branży oferującej suplementy diety, nutraceutyki i preparaty biomedyczne, a także wykorzystywanie do ich produkcji rodzimych, naturalnych surowców oraz nowoczesnej technologii.

Kluczowe dla działania całego konsorcjum są zrzeszone w klastrze wysoko innowacyjne spółki technologiczne typu spin-off działające w oparciu o własne know-how oraz nowoczesne rozwiązania techniczne. Jedną z najistotniejszych wartości klastra jest otwarta komunikacja między zrzeszonymi przedsiębiorstwami z różnych branż, a także umożliwienie im aktywnej współpracy ze środowiskiem akademickim, co w rezultacie prowadzi do pobudzenia rozwoju konkurencyjności oraz przedsiębiorczości tych firm.

W obszarze swoich działań, czyli w przetwórstwie żywności, produkcji nutraceutyków, preparatów biomedycznych i w procesach biotechnologicznych klaster wykorzystuje najnowsze technologie, jednak aby w owych procesach otrzymać produkty najwyższej jakości konieczne jest powiązanie nowoczesnych technologii biomedycznych z wiedzą i doświadczeniem zrzeszonych w klastrze wyspecjalizowanych podmiotów. Zakres prac klastra jest jednak znacznie szerszy i obejmuje również technologie utrwalania żywności i wprowadzenia nowoczesnych systemów bioopakowań.

Rozwój klastra opiera się o realizację wyznaczonych celów jakimi są:

  • stworzenie stabilnej i rozpoznawalnej marki Klastra NUTRIBIOMED,
  • wzmocnienie pozycji w branży żywnościowej, biomedycznej i farmaceutycznej,
  • rozwój i wdrażanie nowych technologii poprzez współpracę i realizację nowych projektów wdrożeniowych i inwestycyjnych,
  • integrację i ułatwienie komunikacji wszystkich podmiotów klastra, a także transfer wiedzy z ośrodków akademickich,
  • wspieranie i ubieganie się o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych klastra z uwzględnieniem środków finansowych UE, rządowych i samorządowych.

Założenia Klastra

NUTRIBIOMED Klaster to klaster żywnościowo-biotechnologiczno-biomedyczny, który powstał 13 listopada 2007 roku w oparciu o koncepcję prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Utworzenia klastra podjął się Wrocławski Park Technologiczny S.A. (WPT S.A.), natomiast podczas trwających 13 miesięcy prac nad przedmiotową koncepcją zaangażowanych było wielu ekspertów oraz zarząd WPT S.A.

Początki klastra okazały się być niezwykle owocne, już na wstępie podpisano umowy konsorcjalne pomiędzy 20 podmiotami, na które składały się nie tylko podmioty gospodarcze, ale także 3 uczelnie wyższe: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu i Uniwersytet Wrocławski. Wśród przedsiębiorstw, które przystąpiły do klastra możemy znaleźć producentów surowców, firmy wielobranżowe, aż po polskie firmy farmaceutyczne, dostawców sprzętu oraz aparatury pomiarowej. Należą do nich: Wrocławski Park Technologiczny S.A., Aktiw Sp. z o.o., BIOCHEFA Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny, Finepharm Sp. z o.o., P.W. FUTURUM Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne Sylwester GAJEWSKI, JHJ Sp. z o.o., MCI BioVentures Sp. z o.o., Zakład Jajczarski OVOPOL Sp. z o.o., OVOVITA Andrzej Kurasik, POMONA Company Ltd Sp. z o.o., PM Investment Sp. z o.o., P.H.P.U. TRANSVET Sp. z o.o., Wytwórnia Pasz i Koncentratów TASOMIX, TECHNOX Sp. z o.o., TRONINA Przedsiębiorstwo Handlowo-Wdrożeniowe, Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Z każdym rokiem klaster powiększa się o nowych członków co jeszcze bardziej zwiększa zasięg oraz możliwości nie tylko klastra, ale przede wszystkim należących do niego firm.

www.nutribiomed.pl

Źródło: www.nutribiomed.pl

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 10 czerwca, 2024

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024