Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

W ramach programy PARP dofinansowania do wykorzystania w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych, mogą uzyskać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji. By z niego skorzystać przedsiębiorca muszą spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej i zobowiązać e się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie w terminie odpowiednim dla sektora, w którym działa jego firma:

 • Runda I – Sektor turystyczny – do 28.02.2022
 • Runda II – Sektor turystyczny – do 30.06.2022
 • Runda II – Sektor IT – do 31.12.2022
 • Runda II – Sektor mody i innowacyjnych tekstyliów – do 31.12.2022
 • Runda II – Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – do 31.08.2023
 • Runda III – Sektor Budowlany – do 30.09.2022
 • Runda III – Sektor finansowy – do 31.12.2022
 • Runda IV – Sektor motoryzacji – do 30.06.2022

Więcej informacji o programie i naborze: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#opis

Źródło informacji: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow#opis

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

 • 5 kwietnia, 2024

 • 21 marca, 2024

 • 20 lutego, 2024