Loża Dolnośląska Business Centre Club

www.bcc.org.pl

Loża Dolnośląska jest częścią największego, jednorodnego, klubu zrzeszającego przedsiębiorców i pracodawców - Business Centre Club. Wśród członków BCC znajdują się międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd.

Loża Dolnośląska jest częścią największego, jednorodnego, klubu zrzeszającego przedsiębiorców i pracodawców – Business Centre Club. Wśród członków BCC znajdują się międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze itd. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci.

BCC koncentruje się na działaniach lobbingowych, których celem jest rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie liczby miejsc pracy i pomoc przedsiębiorcom. Związek Pracodawców BCC jest członkiem Komisji Trójstronnej.

Lokalnie dbamy o efektywne wsparcie członków klubu poprzez dobre kontakty z różnymi środowiskami biznesu i otoczenia oraz sprzyjanie ich relacjom między sobą. Jesteśmy członkiem wielu gremiów, od uczelnianych, poprzez samorządowe, po gospodarcze.

Budujemy kapitał ludzki do wykorzystania w działaniu biznesowym. Chcemy wskazywać na możliwe partnerstwa i wszelkie okazje do korzystnych projektów gospodarczych.

Wspieramy naszych członków oraz pozostałych przedsiębiorców rozwijających swoje firmy, którzy napotykają na bariery nie do pokonania w pojedynkę.

Dowiedz się więcej na:

www.bcc.org.pl

Źródło: Loża Dolnośląska BBC

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024

  • 21 marca, 2024