Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

www.gov.pl/web/ncbr

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

NCBR jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Funkcjonowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, reguluje ponadto szereg aktów wykonawczych i aktów prawnych związanych z wdrażaniem programów finansowanych z funduszy europejskich.

NCBR w ramach swojej działalności zajmuje się m.in. dystrybucją środków unijnych na realizację projektów B+R. Bieżące ogłoszenia o konkursach można znaleźć na:

PLATFORMA KONKURSOWA NCBR

W ramach NCBR opracowywane i dostępne są też różnego typu materiały informacyjne. W strukturach organizacji działa też Biuro Współpracy Międzynarodowej (BWM), które prowadzi działania związane z szeroko rozumianą współpracą międzynarodową. Jest odpowiedzialne między innymi za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami, jednostkami naukowymi czy przedstawicielami biznesu. W ramach swojej działalności, uczestniczy w licznych programach i inicjatywach międzynarodowych, z których finansowane są projekty międzynarodowe z udziałem krajowych beneficjentów. NCBR poprzez swoje Biuro w Brukseli dba o reprezentację interesów polskiego środowiska naukowego i biznesu, reprezentuje stanowisko Polski w gremiach związanych z polityką naukową i innowacyjną UE oraz uczestniczy w procesach konsultacyjnych i lobbyingowych na rzecz polskich interesów naukowych i gospodarczych. Ponadto, BWM prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, mentoringową oraz doradczą na rzecz rodzimych podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektów z programu Horyzont Europa.

Dowiedz się więcej na:

www.gov.pl/web/ncbr

Źródło: www.gov.pl/web/ncbr

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 10 czerwca, 2024

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024