Nowy start – oferta dla przedsiębiorców

Nowy start to program PARP, w ramach którego wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy, mimo niepowodzenia, ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Uzyskane w ramach programu dofinansowanie można przeznaczyć na pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości, w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji oraz przeszkoleniu już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa, a nabór do niego trwa do 30 listopada 2022 roku. Korzystać mogą z niego przedsiębiorcy z sektora MSP:

  • ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
  • ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Więcej informacji o programie i naborze: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1

Źródło informacji: www.parp.gov.pl/component/grants/grants/nowy-start-1

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 10 czerwca, 2024

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024