Opracowanie i wytwarzanie produktów w branży life science – gdzie odpowiednie znaleźć zaplecze?

Branża life science, szczególnie sektor żywności, suplementów diety i preparatów bioaktywnych wymaga odpowiedniego zaplecza technologiczno-produkcyjnego, które umożliwia przedsiębiorcom zarówno mającym już opracowany własny produkt, jak i przedsiębiorcy, którzy dopiero są na etapie rozwijania biznesowego pomysłu. Tego typu kompleksowego wsparcia udziela Zakład Doświadczalny WPT, który jest to unikatowa w skali kraju, zaawansowana technologicznie instalacja produkcyjną.

Współpraca z Zakładem Doświadczalnym WPT może mieć różny charakter. Z jednej strony, w wąskim modelu, jest to korzystanie z jego infrastruktury w procesie produkcji żywności czy leków, z drugiej, kompleksowa współpraca od opracowania składu produktu czy procedur jego wytwarzania, przez faktyczną jego produkcję, aż po wprowadzenie go na rynek.

– Może się do nas zgłosić przedsiębiorca mający już konkretny pomysł na produkt i wiedzę technologiczną dotyczącą jego wytworzenia, ale nie dysponujący przestrzenią do jego produkcji. Jej wyposażenie, przygotowanie często bardzo złożonych instalacji, wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, mogącym mieć zaporowy charakter na początkowym etapie projektu, działalności firmy. U nas, w Zakładzie Doświadczalnym WPT, te maszyny i instalacje są gotowe do użytku. Musimy tylko wspólnie z klientem sprawdzić, czy jego pomysł na produkt jest możliwy do zrealizowania na naszych urządzeniach. Jeśli tak jest, wynajmujemy mu powierzchnię naszego Zakładu. Obejmuje to też obsługę naszych sprzętów przez naszych specjalistów – wyjaśnia Michał Buda, kierownik Zakładu Doświadczalnego WPT.

Prace z przedsiębiorstwami posiadającymi know-how na temat wytwarzania produktu poprzedzają analizy pod kątem parametrów maszyn i wydajności procesu. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku, gdy do Zakładu Doświadczalnego zgłasza się przedsiębiorca niemający specjalistycznej wiedzy, tylko pomysł na to, co chciałby produkować.

– Bardzo często zdarza się, że pomagamy naszym klientom kompleksowo, na szeroką skalę. Przedsiębiorcy mogą do nas przyjść z pomysłem, na konkretny produkt np. krem czy suplement diety, często zawierający jakiś aktualnie popularny na rynku składnik np. ekstrakt z zielonej herbaty, nie mając jednak know-how na temat tego, jaki powinien mieć on skład, jak powinna wyglądać jego produkcja. W takiej sytuacji my jako biotechnolodzy, technolodzy produkcji prowadzimy prace badawczo-rozwojowe dla klienta, staramy się znaleźć i zaproponować mu konkretną recepturę, parametry produktu oraz sposób jego wytwarzania, tak by spełniał jego wizję. Doradzamy, nakierowujemy, pokazujemy, co trzeba zrobić, jakie składniki zastosować, jakie wymogi prawne spełnić, by produkt wprowadzić na rynek – opowiada Buda.

W takim modelu współpracy w WPT przedsiębiorca może nie tylko wynająć instalację Zakładu Doświadczalnego do faktycznego wytworzenia produktu, ale też zlecić ekspertom WPT prace badawczo-rozwojowe oraz doradztwo w zakresie technologii produkcji, wdrożenia systemów jakości czy współpracy z urzędami kontrolującymi sektor żywności, czy farmacji.

– Warto dodać, że nasz zespół w trakcie prac badawczo-rozwojowych analizuje dany surowiec. Doświadczalnie sprawdzamy, jaki będzie efekt naszego sposobu realizacji pomysłu klienta. Po testach w skali laboratoryjnej nasz przedsiębiorca może zdecydować się, czy chce razem z nami wdrażać go w Zakładzie Doświadczalnym na skalę półprzemysłową. Prace badawczo-rozwojowe są niezwykle ważne, gdyż w teorii nie zawsze da się przewidzieć wszystkie technologiczne aspekty produkcji leków czy żywności – opowiada kierownik Zakładu Doświadczalnego.

Jakość i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Ważną częścią produkcji żywności, do której zaliczają się suplementy diety, jest spełnienie wymogów systemów jakości. Są one narzucane przez prawo i egzekwowane przez instytucje takie jak Sanepid (Państwowa Inspekcja Sanitarna), czy Państwowa Inspekcja Weterynaryjna. W zależności od tego, jaki surowiec będzie przetwarzany w procesie produkcji (np. czy roślinny, czy zwierzęcy) producent musi spełniać wymagania narzucone przed odpowiednią instytucję.

– W ramach współpracy z przedsiębiorcami doradzamy im, jak przygotować procedury, instrukcje, całą dokumentację dotyczącą GMP, GHP, HACCP. Odpowiedzialność za spełnianie tych zasad jest obligatoryjne dla producenta. Trzeba pamiętać, że wymogi musi spełniać nie tylko proces produkcyjny, ale też obiekt, w którym się go przeprowadza. Zasady dotyczące higieny muszą obejmować całe funkcjonowanie linii – od tego, jak myć daną maszynę, po sposób przeszkolenia pracowników w zakresie tego, jak dana usterka maszyny może wpłynąć na produkt.

Zakład Doświadczalny WPT działa zgodnie z obowiązującymi systemami kontroli jakości, w tym Systemem Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP) oraz standardami GMP, GHP. W 2013 roku Zakład Doświadczalny, decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, został zatwierdzonym zakładem produkcyjnym oraz podmiotem wpisanym do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dwa lata później, uzyskał również pozytywną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wrocławiu w zakresie zatwierdzenia zakładu oraz nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Jest to gwarancja bezpieczeństwa i jakości naszych usług, szczególnie dla klientów, którzy swoje pomysły i efekty badań chcą zamienić na produkty rynkowe.

– Zakład Doświadczalny spełnia wymogi GMP, GHP, HACCP. Ważne jednak by przedsiębiorca pamiętał o tym, że to na nim jako producencie spoczywa odpowiedzialność za to, by wszystkie miejsca, w których odbywa się wytwarzanie jego produktu, spełniały te wymogi. Nie jest powiedziane, że cały proces produkcji musi odbywać się u nas – zdarza się, że realizujemy tylko jego część, np. nie mamy możliwości pakowania danego produktu. W takiej sytuacji usługa pakowania, na zasadzie produkcji kontraktowej, odbywa się w innym miejscu. Ono również musi być zarejestrowane w Sanpeidzie. Łańcuch dostaw również podlega różnym regulacjom. Przykładowo – jeśli producent mleka w proszku będzie je pasteryzować w naszym Zakładzie, ale proszkował będzie je w innej placówce, musi zapewnić transport półproduktu w odpowiednich warunkach, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami. Rola producenta w sektorze żywności jest kluczowa. WPT, czy Zakład Doświadczalny, nie są producentami wytwarzanych na ich terenie produktów. Nasi eksperci doradzają jednak na każdym etapie, jak zrealizować ten często zawiły proces z wykorzystaniem naszej infrastruktury – wyjaśnia Buda.

Produkcja w Zakładzie Doświadczalnym WPT

Przedsiębiorca, który decyduje się na wytwarzanie swojego produktu w Zakładzie Doświadczalnym, może korzystać na zasadzie produkcji kontraktowej z jego instalacji, która składa się z 16 modułów produkcyjnych w skali półprzemysłowej, wyposażonych w wysokiej klasy urządzenia, które umożliwiają przeprowadzenie nawet skomplikowanych i zaawansowanych procesów, takich jak: ekstrakcja w warunkach nadkrytycznych, elektropasteryzacja, mikroenkapsulacja, ultrafiltracja, odparowanie próżniowe czy różnego rodzaju ekstrakcje chemiczne. Jednym z jego największych atutów jest nie tylko różnorodność dostępnych w nim urządzeń, ale też możliwość elastycznego ich konfigurowania ze sobą.

– Rozpoczynając prace w Zakładzie przedsiębiorca nie musi martwić się o obsługę samych urządzeń – tym zajmują się nasi eksperci. Nasz klient jest jednak zobowiązany do zapewnienia obecności swojego technologa, czyli osoby, która zna proces produkcji, która podejmuje też decyzje w trakcie jego wykonywania. Jego rolą jest dbanie o to, by produkt był wytwarzany tak, by był on bezpieczny dla konsumenta. My doradzamy, jednak finalne decyzje należą do klienta- dodaje Michał Buda.

Więcej niż proces produkcji

Zakład Doświadczalny to więcej niż instalacje produkcyjne i doradztwo badawczo-rozwojowe. W ramach Klastra Nutribiomed, którego działalność jest bezpośrednio związana z Zakładem Doświadczalnym, wspieramy nawiązywanie kontaktów i współpracy biznesowej między firmami, które realizują w WPT swoje projekty. Przykładowo, jeśli jeden z naszych partnerów potrzebuje konkretnego składnika swojego produktu, który jest wytwarzany przez inną ze współpracujących z nami firm, łączymy je ze sobą. Wspieramy przedsiębiorców również w kontaktach z instytucjami takimi jak Urząd Celny – w końcu często w procesach produkcji używamy bardzo dużych ilości rozpuszalników, których bazą jest alkohol. Wymaga to zachowania odpowiednich procedur i kontroli.

Do współpracy z naszymi klientami podchodzimy kompleksowo. Doradzamy im technologicznie, biotechnologicznie, jakościowo. Staramy się im pomagać we wszystkich aspektach.

– By rozpocząć z nami współpracę, wystarczy się spotkać, mieć pomysł i nam go przedstawić, tak żebyśmy wiedzieli czego szukać, co sprawdzić, co opracować. Przed rozpoczęciem prac na linii produkcyjnej Zakładu Doświadczalnego zawsze przeprowadzamy produkcję testową, która pozwala na udoskonalenie procesu wytwórczego. Produkcje w skali laboratoryjnej są niezwykle ważne, jednak wymagają dostosowania do realiów pracy w skali półprzemysłowej np. w zakresie strat, zachowania warunków w czasie danej reakcji, realiów linii produkcyjnej – przykładowo podgrzanie w laboratorium 100 ml płynu zajmuje zupełnie inną ilość czasu, niż podgrzanie 200 l w trakcie produkcji. Po testowej produkcji klient otrzymuje od nas raporty o możliwościach, wydajności procesu, na podstawie którego może zdecydować się na współpracę i zarezerwować termin, w którym nasz Zakład Doświadczalny będzie dla niego dostępny. Udoskonalamy proces przemysłowej produkcji technologicznie i sprzętowo, tak aby klient miał jak najmniej strat oraz by proces był jak najbardziej opłacalny – podsumowuje Michał Buda.

Dowiedz się więcej:

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY WPT

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024

  • 21 marca, 2024