Polska Agencja Inwestycji i Handlu

www.paih.gov.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Działa na rzecz promocji polskiej gospodarki. Wzmacnia rozpoznawalność polskich marek na między¬narodowych rynkach, promuje rodzime produkty i usługi oraz polską myśl technologiczną.

Pomaga przedsiębiorcom w wyborze optymalnej ścieżki ekspansji za granicą. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski i realizację polskich inwestycji w kraju.

PAIH oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego projektów biznesowych. Pomaga również w pokonywaniu procedur administracyjnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz wiarygodnych partnerów i dostawców.

Zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Dowiedz się więcej na:

www.paih.gov.pl

Źródło: www.paih.gov.pl

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024

  • 21 marca, 2024