Polska Fundacja Przedsiębiorczości

www.pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości funkcjonuje od 1997 roku i wspiera tworzenie i rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na obszarze całej Polski - posiada 26 oddziałów w 16 województwach i zatrudnia blisko 100 wykwalifikowanych osób.

PFP aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach z udziałem przedstawicieli świata gospodarki. Wszystko po to, by być jeszcze bliżej spraw przedsiębiorców. W ramach regionalnych funduszy pożyczkowych oferuje wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców w formie atrakcyjnych zwrotnych środków unijnych na start oraz wsparcie dla funkcjonujących już przedsiębiorstw w formie preferencyjnego zwrotnego finansowania działalności inwestycyjnej i obrotowej. Jednocześnie cały czas poszerza swoją ofertę, proponując preferencyjne pożyczki takim podmiotom jak spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz instytucje sektora publicznego.

Zarówno dla przyszłych jak obecnych już na rynku firm PFP oferuje nieodpłatne szkolenia on-line, obejmujące podstawowe aspekty działalności przedsiębiorstwa, między innymi takie jak przygotowanie biznesplanu, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi, proces sprzedaży, marketing, a także aspekty prawne działalności, np.: prawo pracy i prawo podatkowe.

Fundacja świadczy także usługi doradcze z zakresu zakładania i rozwijania działalności gospodarczej. Wszyscy doradcy PFP posiadają wiedzę i mają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu przedsiębiorczości, rozwijania firmy, doboru odpowiedniego finansowania (wejścia kapitałowe, pożyczki), a także pozyskania wsparcia na usługi rozwojowe.

W zależności od województwa w naszej ofercie dostępne są również dotacje unijne na usługi rozwojowe takie jak kursy, szkolenia, doradztwo. Ponadto Fundacja jest aktywnym uczestnikiem rozwoju innowacji, transferu wiedzy oraz komercjalizacji nowatorskich rozwiązań. W ramach Funduszu Kapitału Zalążkowego współpracujemy z wyższymi uczelniami, parkami technologicznymi, centrami transferu innowacji oraz projektodawcami w celu tworzenia innowacyjnych firm o globalnym potencjale.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości to wiodąca instytucja partnerska Banku Gospodarstwa Krajowego w dystrybucji środków unijnych.

Dowiedz się więcej na:

www.pfp.com.pl

Źródło: www.pfp.com.pl

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 5 kwietnia, 2024

  • 21 marca, 2024

  • 20 lutego, 2024