Raport Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021

Jeśli istnieje polski odpowiednik Doliny Krzemowej, to znajduje się on na Dolnym Śląsku. Taką tezę potwierdza najnowszy raport „Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021” przygotowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

W raporcie opisano m.in. najnowsze rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, rozwój przedsiębiorstw, finansowanie projektów badawczo-rozwojowych oraz specjalistów na rynku pracy, a także oferty edukacyjnej Wrocławia.

Firmy, niezależnie od wielkości, wskazują sztuczną inteligencję jako ścieżkę rozwoju swojej działalności.

  • Ponad 50% przebadanych firm dostarcza rozwiązania AI w formie produktów.
  • Prawie 80% badanych planuje zwiększenie inwestycji w rozwiązania AI w przyszłości.
  • Czym jest sztuczna inteligencja (AI)?

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) jest technologią wykorzystywaną zarówno w innowacyjnym biznesie, jak i przez każdego z nas w życiu codziennym. Rozwija się w bardzo szybkim tempie i znajduje zastosowanie w różnorodnych branżach, jak medycyna, marketing czy przemysł.

Według raportów dotyczących AI przygotowanych przez fundację Digital Poland 85 zbadanych firm jest zlokalizowanych w sześciu największych polskich miastach, w tym w stolicy Dolnego Śląska. Z kolei w badaniu do raportu o lokalnym sektorze IT przygotowanym przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, firmy, niezależnie od wielkości, licznie wskazywały sztuczną inteligencję jako ścieżkę rozwoju swojej działalności.

Znacząca obecność Wrocławia na polskiej mapie sztucznej inteligencji skłoniła do przeprowadzenia analizy lokalnego sektora, czego wynikiem jest przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej raport „Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021”, opublikowany 2 września 2021 r.

Autorzy podkreślają, że celem publikacji był opis Wrocławia w odniesieniu do technologii AI, w tym m.in:

  • firm wytwarzających rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji i ich klientów,
  • kierunków rozwoju działalności przedsiębiorstw,
  • finansowania projektów badawczo-rozwojowych oraz specjalistów na rynku pracy, a także oferty edukacyjnej Wrocławia.

Zobacz cały raport:

Sektor AI w aglomeracji wrocławskiej 2021

Źródło: wroclaw.pl

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 10 czerwca, 2024

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024