Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA

www.biznesbezbarier.pl

Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA powstał we Wrocławskim Parku Technologicznym po to, by wspierać i rozwijać biznes bez barier. Jest dedykowany wszystkim firmom, które znajdują się na początku biznesowej drogi. Inkubator jest miejscem przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami pod kątem architektonicznym. Jego najważniejszym celem jest wspieranie ich w zakresie aktywizacji zawodowej, społecznej oraz integracji biznesowej.

To także miejsce, w którym odbywa się wiele wydarzeń, szkoleń i warsztatów, a także ma miejsce wymiana doświadczeń, networkingu oraz inspiracji. W trakcie 5-letniego okresu inkubacji z jego wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy z różnych branż. Dodatkowe, specjalistyczne wsparcie znajdą u tam firmy prowadzone przez osoby z niepełnosprawnościami oraz przedsiębiorstwa, które je zatrudniają lub chcą je zatrudnić.

W ramach Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości działa Centrum Informacyjne, w którym w jednym miejscu można uzyskać know-how i eksperckie wsparcie w zakresie podejmowania pracy czy zakładania firmy przez osoby z niepełnosprawnościami oraz ich zatrudniania. Inkubator daje także możliwość nawiązywania nowych kontaktów, korzystania z pomocy doradcy zawodowego, trenera pracy czy psychologa.

Siedziba Integracyjnego Inkubatora Przedsiębiorczości SKRZYNIA znajduje się w jednym z budynków WPT dostosowanym pod kątem architektonicznym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mieści się on przy ul. Fabrycznej 16 h we Wrocławiu, do którego można w łatwy sposób dotrzeć samochodem oraz komunikacją publiczną.

Dowiedz się więcej na:

www.biznesbezbarier.pl

Źródło: www.biznesbezbarier.pl

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 5 kwietnia, 2024

  • 21 marca, 2024

  • 20 lutego, 2024