Skuteczne strategie pozyskiwania funduszy unijnych – jak to zrobić?

Umiejętne zarządzanie przedsiębiorstwem i jego sukcesywne rozwijanie wymaga zaangażowania sporego kapitału, o który może być jednak trudno szczególnie na początkowym etapie działalności. Gdy raptem okazuje się, że zgromadzone oszczędności bynajmniej nie wystarczą na realizację strategicznych celów firmy, wówczas pojawia się potrzeba poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. W tej sytuacji zainteresowanie przedsiębiorców słusznie koncentruje się wokół funduszy unijnych. Sprawdź porady ekspertów na temat skutecznego pozyskiwania dotacji z Unii Europejskiej.

Z chwilą dołączenia Polski do Unii Europejskiej efektywne prowadzenie własnych działalności gospodarczych stało się bardziej dostępne dla ambitnych, przedsiębiorczych rodaków. O ile wcześniej źródła finansowania zewnętrznego ograniczyły się właściwie jedynie do kredytu bankowego z obowiązkiem spłaty, o tyle dziś – dzięki Funduszom Europejskim – Polacy mogą rozwijać swoje biznesy, ponosząc minimalny wkład finansowy. Co więcej, możliwości, jakie dają dofinansowania unijne, kształtują rozwój nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale pozytywnie wpływają również na ogólny krajobraz gospodarczy kraju.

Skąd można pozyskać dotacje na rozwój firmy?

Założenie działalności gospodarczej każdorazowo wymaga zaangażowania znacznych zasobów finansowych. Koszty pojawiają się już na samym początku, gdy trzeba wyposażyć biuro czy zorganizować sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania firmy. Początkujący przedsiębiorcy, stając przed tym zadaniem, mogą jednak liczyć na wsparcie finansowe w formie dofinansowania unijnego.

Wsparcie finansowe UE dla przedsiębiorców obejmuje przede wszystkimbezzwrotne dotacje unijne. Dofinansowanie to jest odpowiednio dystrybuowane na regiony i województwa, a każdy nabór obwarowany jest właściwymi dla siebie warunkami. Poszczególne konkursy szczegółowo określają przeznaczenie dotacji, jej maksymalny poziom, a także możliwe do uwzględnienia koszty kwalifikowane.

Na co można dostać dotację z Unii Europejskiej?

Wachlarz dotacji unijnych jest naprawdę szeroki. Wsparcie finansowe z UE koncentruje się nie tylko na potrzebach inwestycyjnych firm (np. zakup maszyn), ale również na pracach badawczych, wdrażaniu energooszczędnych rozwiązań czy doskonaleniu kompetencji wewnątrz organizacji. Każdy konkurs unijny szczegółowo formułuje swoje cele, na które powinien odpowiadać projekt.

Pomyślne pozyskanie dotacji unijnej to krok do szybszego rozwoju firmy i sprawnej realizacji ich strategicznych projektów. Przedsiębiorstwa, którym zależy na utrzymaniu przewagi na rynku, muszą bowiem sukcesywnie zwiększać poziom swej innowacyjności i konkurencyjności – zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Wprowadzanie innowacji w firmie to sposób nie tylko na wzrost efektywności przedsiębiorstwa, ale również na wzmocnienie jego pozycji wśród konkurencji. Krokiem w stronę nowoczesności są np. dostępne w nowej perspektywie finansowej UE dotacje na zakup maszyn. Pozyskane w ten sposób środki pozwolą na skuteczną modernizację przedsiębiorstwa.

Efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach i wdrażanie w nich ekologicznych rozwiązań to ważny priorytet na liście zadań UE. Kluczowym instrumentem finansowym w tym obszarze jest Kredyt Ekologiczny, w ramach którego firmy z sektora MŚP, small midcaps i midcaps mogą starać się o dotację w formie spłaty kredytu na inwestycje związane ze zwiększaniem efektywności energetycznej.

Ważnym celem konkursów unijnych pozostaje również cyfryzacja polskich przedsiębiorstw. Z tego względu szansę na dofinansowanie z UE mają projekty ukierunkowane na działania takie jak m.in. wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wspieranie transformacji w kierunku przemysłu 4.0, wprowadzanie inteligentnych linii produkcyjnych i technologii chmurowych, budowa inteligentnych fabryk czy wdrażanie nowoczesnych, cyfrowych miejsc pracy.

Firmy z sektora MŚP mogą starać się o pozyskanie środków unijnych na działalność eksportową i promocję polskich marek na rynkach zagranicznych. Największe szanse na otrzymanie dotacji na ten cel mają przedsiębiorstwa z najbardziej perspektywicznych branż, charakteryzujące się innowacyjnością i wysokim potencjałem konkurencyjnym.

Niezbędne kroki – jak pozyskać fundusze unijne na rozwój firmy?

Każdy projekt unijny zawiera szereg wymagań formalnych – niektóre bywają naprawdę wyśrubowane. Wobec tego proces pozyskiwania dotacji wymaga dużej uwagi i dbałości ze strony przedsiębiorców zainteresowanych danym konkursem. Skuteczne zdobycie środków z UE jest wręcz niemożliwe bez rzetelnie opracowanego projektu i prawidłowo wypełnionego wniosku o dotację. Sprawdź, jakie jeszcze zadania i obowiązki czekają na beneficjentów.

Pierwszym krokiem w procesie pozyskiwania dotacji jest dogłębna analiza potrzeb i celów firmy. Jak wynika z naszego wieloletniego doświadczenia, nadal wielu przedsiębiorców błędnie zakłada, że ich działalność nie ma szans na otrzymanie dofinansowania z UE. Aby ocenić faktyczny potencjał rozwojowy firmy, przydaje się więc profesjonalna weryfikacja ze strony specjalistów. Jako Elpartner pomagamy naszym Klientom w tym zadaniu, opracowując wspólnie strategię działania i tworząc warunki do skutecznego wnioskowania o dotację.

Każdy konkurs unijny organizowany jest zgodnie ze ściśle ustalonym regulaminem. O ile procedura wnioskowania o dofinansowanie co do zasady pozostaje wspólna dla wszystkich inicjatyw, o tyle warunki poszczególnych naborów mogą różnić się w zależności od wymagań stawianych przez konkretną Instytucję Zarządzającą. Przeanalizowanie kryteriów naboru i dostosowanie do nich proponowanego projektu to zatem kluczowy punkt na liście zadań stojących przed beneficjentem.


Pozyskiwanie dotacji unijnych to czasochłonny i wymagający proces. Chcąc mieć pewność, że przygotowany wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, warto uprzednio skorzystać z dostępnych form wsparcia. Elpartners oferuje kompleksową pomoc zarówno w przygotowaniu biznesplanu i wniosku o dofinansowanie, jak i w późniejszym poprawnym rozliczeniu dotacji unijnej.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu ze specjalistami pod numerem telefonu: 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl.

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024

  • 21 marca, 2024