Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) Politechniki Wrocławskiej

www.wctt.pwr.edu.pl

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) Politechniki Wrocławskiej jest najstarszym uczelnianym CTT w Polsce. Centrum od 27 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju polskich innowacji, a jego działania koncentrują się przede wszystkim na krajowym i międzynarodowym transferze technologii, animowaniu współpracy międzynarodowej, wspieraniu innowacyjnej przedsiębiorczości oraz doskonaleniu kompetencji niezbędnych w nowoczesnej gospodarce.

Politechnika Wrocławska (PWr) jest jedną z największych i najbardziej prestiżowych uczelni technicznych w Polsce. Uczelnia prowadzi rozwiniętą działalność naukowo-badawczą (w 12 dyscyplinach w ramach 3 dziedzin naukowych: inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych oraz społecznych), w którą zaangażowanych jest ponad 2.000 pracowników naukowych oraz niemal 900 doktorantów.

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) Politechniki Wrocławskiej jest najstarszym uczelnianym CTT w Polsce. Centrum od 27 lat aktywnie działa na rzecz rozwoju polskich innowacji,
a jego działania koncentrują się przede wszystkim na krajowym i międzynarodowym transferze technologii, animowaniu współpracy międzynarodowej, wspieraniu innowacyjnej przedsiębiorczości oraz doskonaleniu kompetencji niezbędnych w nowoczesnej gospodarce.

WCTT jest koordynatorem sieci Enterprise Europe Network (EEN) w zachodniej Polsce, członkiem sieci KPK, w której od 1999 r. prowadzi Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (obecnie Horyzontalny Punkt Kontaktowy). WCTT jest także aktywnym partnerem w polityce innowacyjnej Dolnego Śląska – np. pełniło rolę lidera konsorcjum wykonawczego w pracach nad Regionalną Strategią Innowacji na lata 2011-2020.

Główne osiągnięcia WCTT (1995-2021):

 • Zrealizowano ponad 100 projektów krajowych i międzynarodowych,
 • Zorganizowano ponad 1 tys.szkoleń i konferencji,
 • Przeszkolono niemal 59 tys. osób,
 • Udzielono około 38 tys. konsultacji,
 • Udzielono pomocy w złożeniu ponad 690 wniosków o dofinansowanie badań finansowanych przez Komisję Europejską,
 • Przeprowadzono 645 audytów technologicznych i wzorniczych,
 • Doprowadzono do podpisania 174 umów międzynarodowego transferu technologii (B2B),
 • Skomercjalizowano 85 wyników badań naukowych (wynalazki, patenty, know-how),
 • Udzielono pomocy w założeniu 162 przedsiębiorstw innowacyjnych (głównie start-upów akademickich).

Każdego roku z usług Centrum korzysta ok. 1000 przedsiębiorstw oraz 2000 naukowców. WCTT jest laureatem wielu nagród, np. Nagroda Gospodarcza – Dolnośląski Gryf, Iglica – nagroda Business Centre Club, Krajowi Liderzy Innowacji, Kryształowa Brukselka, Leaders in Univesity Management LUMEN, Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Dowiedz się więcej na:

www.wctt.pwr.edu.pl

Źródło: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) Politechniki Wrocławskiej

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

 • 7 maja, 2024

 • 5 kwietnia, 2024

 • 21 marca, 2024