Zaplecze laboratoryjne dla innowacyjnej firmy – jak je zorganizować?

Innowacyjna firma, która do rozwoju swoich technologii i produktów potrzebuje zaplecza badawczo-rozwojowego może stworzyć własne zaplecze laboratoryjne lub skorzystać z gotowych pracowni, które na wynajem udostępniają różnego typu instytucje otoczenia biznesu.

Rozwój innowacji nie wymaga własnego laboratorium

Przedsiębiorcy, którzy w rozwoju swoich produktów potrzebują zaplecza laboratoryjnego, mogą korzystać z oferty instytucji otoczenia biznesu, które udostępniają na wynajem, często nawet na godziny, wyspecjalizowane pracownie laboratoryjne lub poszczególne ich wyposażenie – specjalistyczną aparaturę będącą w ich częścią. Niektóre z nich świadczą na rzecz przedsiębiorstw wyspecjalizowane usługi, dzięki czemu nie muszą one angażować własnych zasobów ludzkich w realizację prac laboratoryjnych. Dzięki takim rozwiązaniom firma może rozwijać swoje produkty w profesjonalnych warunkach, bez zbędnych obciążeń finansowych. Laboratoriów odpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa warto szukać wśród lokalnych instytucji otoczenia biznesu i otwartych na współpracę z biznesem uczelniach wyższych.

We Wrocławiu największym kompleksem laboratoriów otwartym dla biznesu są laboratoria i prototypownie Wrocławskiego Parku Technologicznego. W jego skład wchodzi 12 wyposażonych w światowej klasy sprzęt laboratoriów i prototypowni. Są to laboratoria chemiczne i bioinżynieryjne, właściwości fizycznych, elektroniczno-energetyczne, badań nieniszczących oraz informatyczne.

Dowiedz się więcej:

LABORATORIA WPT

Warto dodać, że wrocławski Park Technologiczny poprzez udzielane wsparcie w formie pomocy de minimis zapewnia dostęp do infrastruktury laboratoryjnej i biznesowej na preferencyjnych warunkach. Koszty korzystania z infrastruktury laboratoriów i prototypowni mogą zostać zmniejszone o 80%. Przedsiębiorcom pomaga też w pozyskaniu środków unijnych na realizację projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem zasobów WPT – dzięki mechanizmowi Bonu na dotację zwracamy nawet 100% kosztów przygotowania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie unijne.

Własne laboratorium w odpowiedniej przestrzeni

Firma, która jest w sytuacji pozwalającej jej na sfinansowanie stworzenia własnej przestrzeni laboratoryjnej, powinna zwrócić uwagę na to, by aranżować je w budynkach, które są odpowiednio przystosowane do tego, by działały w nich przestrzenie laboratoryjne. Przykładem są tu budynki w kompleksie Wrocławskiego Parku Technologicznego, które zostały zaprojektowane tak, że mogą spełniać zarówno funkcje biurowe jak i laboratoryjne. Ich konstrukcja pozwala na rozbudowę istniejących już instalacji, aby umożliwić montaż specjalistycznej aparatury i funkcjonowanie na ich powierzchni laboratoriów o różnym profilu specjalizacji. Warto też zwrócić się o wsparcie do specjalistycznych firm, które mają doświadczenie w projektowaniu i budowie powierzchni laboratoryjnych.

Dowiedz się więcej:

INFRASTRUKTURA BIZNESOWA WPT

Zobacz więcej z Bazy Wiedzy Innowatora

  • 10 czerwca, 2024

  • 7 maja, 2024

  • 5 kwietnia, 2024