Bezpłatne konsultacje, webinary i spotkania dla biznesu – marzec 2023

Bezpłatne konsultacje, webinary i spotkania dla biznesu – marzec 2023

W ramach działalności Strefy Informacji Biznesowej organizowane są zarówno szkolenia dla szerszego audytorium, jak i indywidualne spotkania pozwalające rozwiązać konkretne problemy, z jakimi borykają się firmy.  Konsultacje indywidualne odbywają się stacjonarnie w specjalnie przygotowanej strefie, gdzie eksperci i przedsiębiorcy mogą spotkać się w miłej atmosferze z zachowanie zasad poufności, jak i online. Sprawdź, jakie spotkania odbędą się w marcu 2023 roku!

Rejestracja >

„Źródła finansowania projektów badawczo-rozwojowych MŚP”

Webinar z przedstawicielem Fundacji Invelo, 08.03.2023 r. (środa), godz. 10:00-12.00.

 Zakres tematyczny spotkania:

 • Źródła dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych MŚP;
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Działanie 1.1 Ścieżka SMART;
 • Omówienie możliwości działania, zasad poszczególnych planowanych
  w najbliższym czasie naborów, kryteriów oceny;
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Działanie 2.32 Kredyt technologiczny – zakres wsparcia i planowane nabory;
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Działanie 3.1 Kredyt ekologiczny – zakres wsparcia i planowane nabory;
 • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – działania dla MŚP;
 • Program Interreg Czechy — Polska 2021–2027 Priorytet 5 – Przedsiębiorczość – zakres wsparcia.

Rejestracja do 06.03.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Powiatowy Urząd Pracy, możliwości dla przedsiębiorców- pracodawców

Konsultacje stacjonarne z przedstawicielem Powiatowego Urzędu Pracy, 09.03.2023 r. (czwartek), godz. 11:00-13.00 w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter)
ul. Klecińska 123 Wrocław.

Zakres tematyczny spotkania:

 • pomoc w poszukiwaniu kandydatów do pracy;
 • podnoszenie kompetencji pracowników;
 • wsparcie tworzenia miejsc pracy;
 • zatrudnianie cudzoziemców;
 • staże i bony stażowe;
 • i wiele więcej.

Rejestracja do 07.03.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Wsparcie finansowe ARP dla przedsiębiorców – jako korzystniejsza forma finansowania bankowego”

Konsultacje online z przedstawicielem Agencji Rozwoju Przemysłu, 14.03.2023 r. (wtorek), godz. 10.00-12.00.

 Zapraszamy Przedsiębiorców z Dolnego Śląska :

 • działających minimum 1 pełny rok,
 • rozliczających się na pełnej księgowości,
 • z przychodami około 4 mln. lub więcej.

Rejestracja do 12.03.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Pierwsze rozmowy z inwestorem – dlaczego warto ustalić zasady udostępniania informacji dotyczących przedsiębiorstwa? Jakie znaczenie ma umowa NDA?”

Konsultacje stacjonarne przy współudziale specjalistów z Kancelarii Halaś i Wspólnicy 15.03.2023 r. (środa),  godz. 10.00-12.00 w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter) ul. Klecińska 123 Wrocław.

 Zakres tematyczny spotkania to m.in.:

 • Pierwsze rozmowy z inwestorem – dlaczego warto ustalić zasady udostępniania informacji dotyczących przedsiębiorstwa i jakie znaczenie ma umowa NDA;
 • Istotne elementy umowy o zachowaniu poufności – co należy w niej zawrzeć, żeby właściwie zabezpieczyć swoje interesy;
 • Po co weryfikować inwestora? Listy sankcyjne, beneficjent rzeczywisty;
 • Jak ustalić zasady przyszłej współpracy – o umowie inwestycyjnej – co powinna zawierać, dlaczego jest kluczowa, jak dzięki niej zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy.

Rejestracja do 13.03.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Jak zabezpieczyć własność intelektualną w Twojej firmie”

Konsultacje online z przedstawicielem Urzędu Patentowego RP, 16.03.2023 r. (czwartek), godz. 10.00-13.00.

 Zakres tematyczny spotkania:

 • ochrona własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących własności przemysłowej w Polsce i na świecie;
 • wynalazek – jak go zabezpieczyć i skomercjalizować;
 • budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki ochronie marki, nazwy produktu, firmy lub designu;
 • ochrona know-how;
 • i wiele więcej.

Rejestracja do 14.03.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Pożyczka na Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”

Konsultacje online z ekspertem Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, 23.03.2023 r. (czwartek),  godz. 10.00-12.00.

 Zakres tematyczny spotkania:

Przedstawione zostaną możliwości skorzystania ze zwrotnych źródeł wsparcia na tworzenie start-upów oraz rozwój działalności gospodarczej. Program skierowany jest do osób z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego,  które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, bezrobotnych, studentów, absolwentów szkół średnich, zawodowych oraz wyższych, opiekunów osób niepełnosprawnych, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach czy przedsiębiorców tworzących nowe stanowisko pracy.

W ramach środków oferowanych przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego można sfinansować:

 • środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności;
 • towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności;
 • szkolenia, kursy;
 • koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz za wynajem lokalu);
 • środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w transporcie drogowym towarów;
 • wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej w ramach pożyczki.

Nawet 129 tysięcy złotych finansowania!

Rejestracja do 20.03.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Pożyczki na Rozwój – preferencyjne źródło finansowania MŚP”

Konsultacje stacjonarne z przedstawicielem Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju 24.03.2023 (piątek), godz. 10.00-12.00 w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter) ul. Klecińska 123 Wrocław.

Zakres tematyczny spotkania:

 • oferta Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju;
 • kto i gdzie może ubiegać się o wsparcie?
 • pożyczka obrotowa;
 • pożyczka inwestycyjna.

Rejestracja do 21.03.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


”DFG – wsparcie MŚP w zakresie poręczeń: pożyczek i kredytów, wadiów przetargowych, należytego wykonania umowy, leasingu i faktoringu”

Konsultacje stacjonarne z przedstawicielem Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego 28.03.2023 (wtorek), godz. 10.00-12.00 w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter) ul. Klecińska 123 Wrocław.

Zakres tematyczny spotkania:

 • wsparcie w zakresie poręczeń wadialnych dla firm startujących w przetargach publicznych;
 • wsparcie w zakresie poręczeń należytego wykonania umowy po wygranym przetargu publicznym;
 • wsparcie w poręczeniach kredytów i pożyczek udzielanych przez banki.

Rejestracja do 24.03.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Horyzont Europa – możliwości pozyskania grantów”

Konsultacje stacjonarne z przedstawicielem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, 29.02.2023 r. (środa), godz. 10.00-12.00 w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter) ul. Klecińska 123 Wrocław.

Zakres tematyczny spotkania:

 • omówienie programu Horyzont Europa;
 • możliwości skorzystania z programu Horyzont Europa;
 • omówienie jak odnaleźć otwarte konkursy w programie Horyzont Europa,;
 • wskazanie gdzie znajdują się dokumenty niezbędne do aplikowania i realizacji projektów w programie Horyzont Europa?

Rejestracja do 27.03.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Urząd Dozoru Technicznego – co powinien wiedzieć przedsiębiorca.”

Konsultacje online z ekspertem Urzędu Dozoru Technicznego; 30.03.2023 r. (czwartek),  godz. 10.00-12.00.

 Zakres tematyczny spotkania to m.in.:

Rejestracja do 28.03.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!


„Optymalizacja podatków w przedsiębiorstwie”

Konsultacje stacjonarne z przedstawicielem firmy KHG Podatki & Księgowość, 31.03.2023 r. (piątek), godz. 10.00-12.00 w Strefie Informacji Biznesowej WPT, budynek Alfa (parter) ul. Klecińska 123 Wrocław.

 Zakres tematyczny spotkania :

 • Formy opodatkowania, przeliczanie wysokości opodatkowania;
 • Budowanie struktur podatkowych;
 • Wykorzystanie ulg podatkowych (IPBOX, ECIT, B+R, CBR, itd.);
 • Spółki Holdingowe, Fundacje Rodzinne.

Rejestracja do 30.03.2023 r. lub do wyczerpania miejsc!

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

 • 11 czerwca, 2024

 • 19 maja, 2024

 • 16 maja, 2024