Cyfrowy rozwój firmy na wyciągnięcie ręki – rusza wrocławski EDIH!

Wrocławski Park Technologiczny

Cyfrowy rozwój firmy na wyciągnięcie ręki – rusza wrocławski EDIH!

Wrocławskie konsorcjum, którego liderem jest WPT, tworzy Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH), dzięki któremu firmy z Wrocławia i Dolnego Śląska będą mogły korzystać z bezpłatnych eksperckich usług wspierających ich cyfrowy rozwój. O szczegółach jego działalności opowiada nam dr inż. Małgorzata Rusińska, Specjalista ds. Projektu EDIH Wrocław.

Zacznijmy od podstaw – czym jest EDIH?

dr inż. Małgorzata Rusińska: EDIH, czyli European Digital Innovation Hub jest narzędziem opracowanym przez Komisję Europejską do koordynacji i wspierania transformacji cyfrowych. WRO4digITal powstał pod egidą WPT, to konsorcjum, w skład którego wchodzą różnego typu instytucje otoczenia biznesu, uczelnie wyższe i przedsiębiorstwa. Jego funkcjonowanie finansowane będzie ze środków programu Europa Cyfrowa (Digital Europe) oraz środków krajowych.

Jak będzie wyglądać działalność EDIH we wrocławskim wydaniu?

Nasze działania w ramach WRO4digITal będziemy realizować regionalnie na terenie Dolnego Śląska, ale nasze przedsięwzięcie ma również wymiar międzynarodowy, gdyż jest prowadzone w ramach paneuropejskiej sieci centrów innowacji cyfrowych. Nasza oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP oraz jednostek administracji publicznej. EDIH ma funkcjonować jako centrum kompleksowej usługi – „one stop shop” – punkt, w którym firma zainteresowana rozwojem cyfrowym otrzyma pomoc. Jego model funkcjonowania zakłada świadczenie indywidualnych usług eksperckich, łączenie klientów z dostawcami odpowiednich technologii, potencjalnymi partnerami biznesowymi, a także wsparcie w poszukiwaniu finansowania innowacji. Celem naszej działalności jest podniesienie poziomu cyfryzacji na Dolnym Śląsku, a poprzez to zwiększenie przewagi konkurencyjnej firm oraz poprawy funkcjonowania administracji publicznej. Projekt będzie trwał 3 lata – startujemy na początku 2023 roku i stale będziemy rozwijać naszą ofertę. Naszą ambicją jest kontynuacja działalności po 2025 r.

Kto będzie mógł skorzystać ze wsparcia EDIH?

Muszę tutaj podkreślić, że naszą ofertę kierujemy do dwóch grup docelowych – pierwszą są firmy z sektora MŚP, w tym mikrofirmy i startupy, a drugą administracja publiczna np. jednostki samorządu terytorialnego i szkoły – dzięki temu wszyscy skorzystamy z projektu poprzez rozwijanie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Przewidujemy, że w ramach WRO4digITal zostanie zrealizowanych ponad 1000 usług, dla kilkuset jednostek – np. firm, które będą rozwijać się razem z nami, korzystając z wielu naszych usług. Proponujemy kompleksową drogę transformacji cyfrowej zaczynając od szkoleń do etapu przygotowania koncepcji wdrożenia technologii, a nawet samego jej wdrożenia. Dodatkowo, oprócz bezpośredniego świadczenia usług, naszym zadaniem jest uzyskanie efektu sieciowania, tak by współpraca między nami a wszystkimi podmiotami zaangażowanymi dynamicznie się rozwijała. Planujemy też kooperację z innymi EDIH’ami nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Wszystko po to, by budować jak najszerszą sieć kontaktów dla naszych klientów.

Kto tworzy wrocławski EDIH?

Liderem projektu jest Wrocławski Park Technologiczny, konsorcjum zrzesza 22 partnerów, wśród których są różne typy podmiotów – uczelnie publiczne, jednostka badawcza, klastry przemysłowe, sektorowe jednostki otoczenia biznesu i wysoko wyspecjalizowane firmy technologiczne.

Z jakich usług będą mogli skorzystać wrocławscy przedsiębiorcy?

Podmiot, który będzie chciał z nami współpracować, zostanie poddany kompleksowej diagnozie – analizie dojrzałości cyfrowej, na podstawie której dobierane będą konkretne usługi. Nasza oferta skierowana jest do różnych obszarów działań. Pierwszy to budowanie ekosystemów i tworzenie sieci – chcemy zbudować taką społeczność, w ramach której podmioty nie tylko skorzystają z naszych usług, ale też nie znikną potem z naszego radaru. Kolejnym blokiem naszych zadań jest budowanie potencjału wiedzy cyfrowej. Chcemy zacząć od poziomu ogólnego, dotyczącego cyfryzacji oraz technologii, które są z nią związane. Będziemy zwiększać kompetencje naszych klientów np. organizując ogólnodostępne szkolenia. Na dalszym etapie będziemy organizować warsztaty dopasowane do potrzeb konkretnych firm. Utworzymy też na naszej stronie www tzw. EDIH ToolBox, gdzie będą ogólnodostępne różnego rodzaju materiały, webinary, ebooki, etc. Istotą naszej działalności będą jednak usługi transformacji cyfrowej, obejmujące działania takie jak audyty technologiczne, analizy procesów, opracowanie planu transformacji cyfrowej, proof of concept oraz mentoring przy wdrażaniu. Projekt obejmować będzie również działania informacyjne i promocyjne.

Na jakich technologiach oparta jest oferta usług EDIH?

Program Digital Europe dotyczy rozwoju trzech głównych obszarów: sztucznej inteligencji, obliczeń z wykorzystaniem superkomputerów i bezpieczeństwa cyfrowego. Nasze usługi, bazują też na pozostałych technologiach cyfrowych np. cloud computing, big data, block chain, Internet rzeczy i wirtualna rzeczywistość. Warto zaznaczyć w tym miejscu, iż wszystkie wymienione technologie będzie można poznać w praktyce, dzięki bogato wyposażonym laboratoriom naszego konsorcjom.

Pozostaje pytanie o to, jak rozpocząć współprace z EDIH i z jakimi kosztami dla firm będzie się to wiązać?

Korzystanie z usług EDIH uregulowane jest przepisami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. Jesteśmy otwarci na współpracę również z osobami, które dopiero zaczynają swoją biznesową drogę – mają pomysł na biznes. Trzeba tu zaznaczyć, że skorzystanie z usług EDIH będzie dla takich osób możliwe dopiero, gdy założą one firmę, ale w tym pomaga właśnie Wrocławski Park Technologiczny w ramach swoich kompleksowych usług dla biznesu.

Zobacz innowacje z Wrocławia

  • 18 lutego, 2024

  • NOKIA

    24 stycznia, 2023

  • 25 listopada, 2022