DIG, Creator & Greenkick, czyli przykład współpracy dla wrocławskich innowacji!

DIG, Creator & Greenkick, czyli przykład współpracy dla wrocławskich innowacji!

Już 26 października odbędzie się III spotkanie cyklu „Wrocławskie innowacje”! Naszymi gośćmi będą Michał Łuczak, Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, dr Wojciech Fedyk, Z-ca Dyrektora d/s Sprzedaży i Marketingu Creator Sp. z o.o. we Wrocławiu i Paweł Salamonik, Dyrektor Operacyjny w Greenkick!

Spotkania online pod hasłem „Wrocławskie innowacje” odbywają się co dwa tygodnie. Poznajemy w ich trakcie przedsiębiorców (reprezentujących tak duże, jak i małe firmy), studentów, naukowców i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, dla których rozwój tego, co innowacyjne we Wrocławiu to codzienność! Są one transmitowane w mediach społecznościowych, ale można również wziąć w nich aktywny udział rejestrując się na www.sektorinnowacji.pl!

W ramach trzeciego odcinka Michał Łuczak, Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, dr Wojciech Fedyk, Z-ca Dyrektora d/s Sprzedaży i Marketingu Creator Sp. z o.o. we Wrocławiu i Paweł Salamonik, Dyrektor Operacyjny w Greenkick opowiedzą o tym, jak współpraca przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu mogą napędzać rozwój innowacji. Greenkick to firma, która napędza ekologię poprzez doradztwo najlepszych rozwiązań. Misją firmy jest rozwój elektromobilności w Polsce. Dostarcza, montuje i serwisuje stacje ładowania samochodów elektrycznych. Greenkick zajmuje się sprzedażą, montażem i serwisem stacji ładowania samochodów elektrycznych dla klienta indywidualnego. Drugim obszarem jej działań jest budowa infrastruktury ładowania i konfiguracja inteligentnych systemów ładowania samochodów elektrycznych dla klientów biznesowych i instytucji publicznych. Firma czerpie wzorce z norweskich rozwiązań stosowanych, gdzie infrastruktura ładowania jest na zaawansowanym poziomie rozwoju.

Grupa Creator to 40-letnia tradycja prowadzenia działalności gospodarczej i 22-letnie doświadczenie w świadczeniu kompleksowych usług rehabilitacyjnych w pięciu własnych ośrodkach w Polsce (Wrocław, Brzeg Dolny, Łódź). W planach Grupy na 2022 r. jest uruchomienie nowoczesnego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci „Creatorek” we Wrocławiu oraz obiektu Centrum Intensywnej Rehabilitacji w Brzegu Dolnym dedykowane wielostronnej, skoordynowanej rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu i dysfunkcjami neurologicznymi w formule pobytów rehabilitacyjnych. Grupa Creator od 20 lat jest także liderem na rynku producentów kriokomór ogólnoustrojowych (stacjonarnych, kontenerowych, mobilnych, mono), które posiadają certyfikaty krajowe i zagraniczne dopuszczające urządzenie do użytkowania w usługach medycznych.

DIG, czyli Dolnośląska Izba Gospodarcza to z kolei jedna z najdłużej działających izb gospodarczych w Polsce. Wspiera członków i innych przedsiębiorców w zwiększaniu konkurencyjności zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Komentuje procesy gospodarcze, doradza, lobbuje na rzecz dobrego biznesu. Celem DIG jest integrowanie przedsiębiorców, którzy widzą w biznesie sposób na realizowanie ambitnych projektów oraz zwiększanie potencjału gospodarczego naszego kraju. DIG działa na rzecz firm członkowskich oraz w ich imieniu. Zapewnia szkolenia, ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych, dzieli się ekspercką wiedzą i cennymi informacjami gospodarczymi.

Kolejne spotkania z cyklu będą równie ciekawe! Wśród gości WPT będą m.in. przedstawiciele firm NOKIA czy też Urvis. Pełen ich harmonogram można znaleźć na www.sektorinnowacji.pl.

Kolejne spotkania z cyklu będą równie ciekawe! Wśród gości WPT będą m.in. przedstawiciele firm NOKIA czy też Urvis. Pełen ich harmonogram można znaleźć na www.sektorinnowacji.pl.

Czym jest Sektor Innowacji?

SEKTOR INNOWACJI to przestrzeń, dedykowana innowacjom, wymianie kontaktów, przepływowi know-how oraz rozwojowi współpracy między biznesem a środowiskiem naukowym. W ramach projektu działa portal www.sektorinnowacji.pl, na którym dostępne są praktyczne narzędzia dla innowatorów takie jak: Giełda Innowacji, Weryfikator Innowatora czy Baza wiedzy Innowatora.

Projekt powstał z inicjatywy Wrocławskiego Parku Technologicznego, pod patronatem honorowym Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Już dziś włączyło się w jego realizację wiele uczelni wyższych, w tym Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, oraz znaczących dla regionu instytucji wspierania biznesu, wśród których są: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, ARLEG S.A. Agencja Rozwoju Regionalnego, Business Centre Club – Loża Dolnośląska, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Dolnośląska Zielona Dolina, Dolnośląski Fundusz Gospodarczy, Dolnośląski Fundusz Rozwoju, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii.

Zobacz najnowsze informacje

  • 16 maja, 2024

  • 14 maja, 2024

  • 25 kwietnia, 2024