Dopisz się do katalogu promującego polską branżę zielonych technologii

Dopisz się do katalogu promującego polską branżę zielonych technologii

Jeśli działacie w branży zielonych technologii, a Wasza firma zarejestrowana jest w Polsce, możecie bezpłatnie zamieścić jej profil w publikacji promującej polski sektor zielonych technologii, którą w 2024 roku w formie e-booka wyda Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 

Publikacja będzie promowana wśród zagranicznych podmiotów – inwestorów, klientów, instytucji otoczenia biznesu, dystrybutorów i innych potencjalnych partnerów biznesowych polskich firm.

Publikacja będzie dostępna bezpłatnie online. W jej skład wejdzie katalog zawierający profile polskich firm działających w branży zielonych technologii.

Umieszczenie wpisu w katalogu jest bezpłatne!

Jeśli jesteście zainteresowani taką formą promocji, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy do 12.04.2024  r.

Formularz należy wypełnić w języku angielskim.

Z uwagi na ograniczoną objętość publikacji, przy przyjmowaniu formularzy brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

W celu uzyskania dodatkowych informacji napisz na adres: green_brand@parp.gov.pl

Publikacja zostanie wydana w ramach realizowanego przez PARP projektu niekonkurencyjnego pn. „Umiędzynarodowienie MŚP – BRAND HUB” finansowanego ze środków UE, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (działanie 2.26 w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027” (FENG).

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 21 kwietnia, 2024

  • 11 kwietnia, 2024

  • 2 kwietnia, 2024