Detektory promieniowania jonizującego typu GEM

Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o.

Aparatura pomiarowa - dzięki współpracy z CERN w zakresie transferu technologii Techtra pozyskała licencję na produkcję i komercjalizację opracowanych w CERN folii GEM (Gas Electron Multiplier), a następnie detektorów gazowych wykorzystujących folie GEM.

 • Aparatura pomiarowa

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

Aparatura pomiarowa – dzięki współpracy z CERN w zakresie transferu technologii Techtra pozyskała licencję na produkcję i komercjalizację opracowanych w CERN folii GEM (Gas Electron Multiplier), a następnie detektorów gazowych wykorzystujących folie GEM. Jest to dotychczas jedyny skuteczny transfer technologii z CERN do polskiego przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych prac B+R opracowano kompletny system detektorowy promieniowania jonizującego. Znajduje on zastosowanie w badaniach naukowych, technologiach satelitarnych trwają prace nad jego zastosowaniem w zastosowaniach przemysłowych.

Więcej informacji na: http://techtra.pl/technologie/detektor-gem/

Zastosowanie

Aparatura pomiarowa – jednostki badawcze, przedsiębiorstwa.

Model współpracy

Wspólna działalność badawczo rozwojowa. Działalność komercyjna.

Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o.

Technology Transfer Agency TECHTRA Sp. z o.o. nastawiona jest na działalność na rynku tzw. wysokich technologii. Przedsiębiorstwo powstało w odpowiedzi na potrzeby polskiego przemysłu i instytutów badawczych, które chcą sprzedawać swoje usługi i produkty na międzynarodowym rynku zaawansowanych technologii i usług. Technologie takie wymagają dopracowania do postaci komercyjnej, która to postać wnosi „nową jakość” w zastosowaniach przemysłowych.

 • Przemysł
 • ul. Duńska 13, 54-427 Wrocław
 • www.techtra.pl
 • techtra@techtra.pl
 • 717985885

Kontakt w sprawie innowacji

Piotr Bielówka

 • 71 7985885
 • piotr.bielowka@techtra.pl

Zobacz najnowsze innowacje

 • 9 maja, 2024

 • 2 kwietnia, 2024

 • 2 kwietnia, 2024