E-CARE – zdalne usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób ze szczególnymi potrzebami

Fundacja Imago

E-care to holistyczny model połączenia stacjonarnych oraz zdalnych usług asystenckich i opiekuńczych dla osób ze szczególnymi potrzebami. E-care pozwala na organizację usług online w szczególności w sytuacji, kiedy wsparcie w środowisku zamieszkania klientów nie jest możliwe do realizacji.

 • Usługi społeczne, usługi asystenckie

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

E-care to holistyczny model połączenia stacjonarnych oraz zdalnych usług asystenckich i opiekuńczych dla osób ze szczególnymi potrzebami. E-care pozwala na organizację usług online w szczególności w sytuacji, kiedy wsparcie w środowisku zamieszkania klientów nie jest możliwe do realizacji (np. z powodu działania czynnika epidemiologicznego, wykluczenia transportowego, czasowych braków kadrowych) oraz wspomagająco, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami klientów (np. organizacja dodatkowych sesji motywujących, wsparcie interwencyjne). Rdzeniem modelu E-care jest program rozwoju e-kompetencji asystentów i opiekunów, w tym przede wszystkim: – diagnoza umiejętności cyfrowych specjalistów, – modułowy program szkoleń, głównie w zakresie rozwoju umiejętności cyfrowych, – dostęp e-kadry do konsultacji z mentorami-superwizorami.

Zastosowanie

Osoby ze szczególnymi potrzebami deklarują otwartość na usługi online, realizowane jako komplementarna forma wsparcia, interwencyjnie lub w sposób planowy, dot. takich obszarów usług, jak m.in.: – rozmowy motywujące, wspierające, interwencyjne, – pomoc w tzw. sprawach urzędowych (e-obywatel), asystowanie online w kontakcie z urzędami, bankami, lekarzami itp., – pomoc w zakupach internetowych, – współuczestnictwo w e-kulturze, – asystowanie podczas kursów/szkoleń/studiów online, – wsparcie w podnoszeniu poziomu umiejętności cyfrowych klientów.

Model współpracy

Partnerstwa publiczno-społeczne, partnerstwa prywatno-społeczne.

Fundacja Imago

Jesteśmy badawczą organizacją projektową, której przestrzenią działań są potrzeby mieszkańców lokalnych społeczności i cele rozwoju społecznego. Realizowane przez nas inicjatywy muszą nosić pierwiastek oryginalności i kreowania zmian. Łączymy obszary ze styku żywego społeczeństwa, instytucji sfery publicznej, pozarządowej i przedsiębiorstw. Główne obszary działalności Fundacji: + Usługi prozatrudnieniowe + Usługi społeczne – wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów + Rozwój kadr instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i ngo + Networking – łączenie instytucji reprezentujących różne sektory gospodarki + Współpraca ponadnarodowa + Innowacje społeczne.

 • Usługi społeczne, service design
 • ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław
 • https://fundacjaimago.pl/
 • barbara.gorka@fundacjaimago.pl
 • +48 573 124 367

Kontakt w sprawie innowacji

Barbara Górka

 • +48 573 124 367
 • barbara.gorka@fundacjaimago.pl

Zobacz najnowsze innowacje

 • 9 maja, 2024

 • 2 kwietnia, 2024

 • 2 kwietnia, 2024