Elektroniczny system monitorowania chorych do wykrywania wznowy raka płuca

Gdański Uniwersytet Medyczny

Mobilna platforma służąca wczesnemu wykrywaniu wznowy nowotworów płuc.

 • IT, Medycyna

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

Elektroniczny system monitorowania chorych do wykrywania wznowy raka płuca
Mobilna platforma służąca wczesnemu wykrywaniu wznowy nowotworów płuc.

Zaproponowane rozwiązanie

 • Elektroniczny system monitorowania chorych (ESMCh) do wczesnego wykrywania wznowy nowotworu w polskiej populacji chorych na raka płuc.

Przewagi konkurencyjne w odniesieniu do znanych i stosowanych metod

 • wdrożenie mobilnej platformy, dostępnej na smartfonach lub poprzez stronę internetową, pozwoli na stałe monitorowanie w czasie rzeczywistym dolegliwości raportowanych przez pacjentów;
 • system umożliwi wdrożenie skutecznego leczenia onkologicznego kilka tygodni wcześniej, a tym samym, może znacznie wydłużyć czas całkowitego przeżycia pacjentów;
 • obecnie na polskim rynku nie ma gotowych rozwiązań dedykowanych elektronicznemu monitorowaniu onkologicznych chorych, jednak w związku z ostatnim rozwojem telemedycyny, należy się spodziewać wzrostu zainteresowania taką formą opieki ambulatoryjnej;

Technology Readiness Level – 8

Zastosowanie

 • Rozwiązanie możliwe do wdrożenia w placówkach medycznych, dedykowane chorym na raka płuca w stopniu zaawansowania IIB-IV, po zakończeniu leczenia (chirurgii, radio- lub chemioterapii), rozpoczynającym ambulatoryjną opiekę onkologiczną.

Model współpracy

W sprawie nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy. GUMed jest też jedynym uniwersytetem medycznym wybranym do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytety Medycznego zajmuje się wspieraniem transferu wiedzy i osiągnięć naukowych oraz ich promocją wśród organizacji gospodarczych w zakresie komercjalizacji.

 • Uczelnia wyższa
 • Dębinki 7, budynek nr 5, I piętro, 80-952 Gdańsk,
 • www.naukaibiznes.gumed.edu.pl
 • naukaibiznes@gumed.edu.pl
 • (58) 349 10 09

Kontakt w sprawie innowacji

Zobacz najnowsze innowacje

 • 9 maja, 2024

 • 2 kwietnia, 2024

 • 2 kwietnia, 2024