iUNIT

Neoklima

iUNIT (i - Integrated, zintegrowany) - nazwa robocza pierwszego na świecie hybrydowego urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjnego o najmniejszej na świecie głębokości 2,5 - 4,5 cm. Urządzenie składa się z dwóch podstawowych elementów (iPANEL-I, iRECOVERY) z których każde może pracować samodzielnie i każdy wyznacza nowe standardy dla urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i ogrzewczych.

 • HVAC

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

Krótka charakterystyka iUNIT: iUNIT (i – Integrated, zintegrowany) – nazwa robocza pierwszego na świecie hybrydowego urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjnego o najmniejszej na świecie głębokości 2,5 – 4,5 cm. Urządzenie składa się z dwóch podstawowych elementów (iPANEL-I, iRECOVERY) z których każde może pracować samodzielnie i każdy wyznacza nowe standardy dla urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i ogrzewczych. Oba elementy połączone ze sobą w całość tworzą zintegrowane, zdecentralizowane urządzenie wentylacyjno-chłodząco-ogrzewcze realizujące funkcje wentylacji z odzyskiem ciepła, chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem tylko jednego panelu na ścianie o głębokości 2,5 – 4,5 cm. iPANEL-I – moduł odpowiedzialny za grzanie i chłodzenie pomieszczeń z wykorzystaniem zjawiska indukcji powietrza oraz efektu Coandy, pierwsza na świecie tego typu konstrukcja o unikalnej głębokości 2,5 – 4,5 cm głębokości. iRECOVERY – moduł odpowiedzialny za wentylację i odzysk ciepła. Pierwsza na świecie konstrukcja wykorzystująca tylko pojedynczy wentylator realizujący ciągłą wymianę powietrza (nawiew powietrza świeżego, wywiew powietrza zużytego) oraz odzysk ciepła. iUNIT (iPANEL-I + iRECOVERY) – wykorzystuje siłę motoryczną powietrza świeżego do indukcji powietrza recyrkulacyjnego przez zintegrowany wymiennik ciepła, co skutkuje redukcją zużycia energii elektrycznej od 50 do 80% w stosunku do tradycyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji. iUNIT – nie wymaga zastosowania central wentylacyjnych, kanałów wentylacyjnych i cechuje go ultra szybki montaż bez rozległych i uciążliwych remontów pomieszczeń jak dla tradycyjnych systemów wentylacji i klimatyzacji. Urządzenie iUNIT będzie gotowe do sprzedaży w 2023 roku. Szczegóły na www.iacpanel.com Główne cechy iUNIT oraz iONE: iUNIT to najnowszej generacji kompaktowe urządzenie wentylacyjno-klimatyzacyjno-ogrzewcze realizujące funkcję chłodzenia, ogrzewania, wentylacji z odzyskiem ciepła, które w najprostszym ujęciu cechuje: – ultrasmukła obudowa (najcieńsze na świecie urządzenie o głębokości do 4,5 cm bez wstępnego uzdatniania powietrza i 6,3 cm z wstępnym uzdatnieniem powietrza pierwotnego) – ultraefektywność energetyczna (przewyższająca dwukrotnie obecnie najwyższą klasę efektywności energetycznej dla tradycyjnych klimakonwektorów wentylatorowych) oraz najniższy możliwy pobór mocy od 0 do maks. ok. 4-4,5 W (najwyższy bieg wentylatora odpowiada trybowi stand-by telewizora). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zjawiska indukcji powietrznej i efektu Coanda. – bezkanałowa wentylacja z odzyskiem ciepła (urządzenia realizuje cele wentylacji z odzyskiem ciepła (nawiew powietrza świeżego, wywiew powietrza zużytego, odzysk ciepła) bez konieczności zastosowania kanałów wentylacyjnych w pomieszczeniu. iONE realizuje te same funkcje co iUNIT ale z wykorzystaniem tylko jednego minimalnego wentylatora zwymiarowanego na minimum powietrza pierwotnego o mocy ok. 3-4 W (dla najwyższego biegu). To najbardziej efektywne rozwiązanie na świecie spośród wszystkich dostępnych rozwiązań urządzeń i systemów HVAC.

Zastosowanie

Nowe przepisy prawa powodują konieczność zastosowania dla budynków nowych i istniejących budownictwa jedno- i wielorodzinnego systemów wentylacji z odzyskiem ciepła oraz ekologicznych (odnawialnych) źródeł ciepła i chłodu, takich jak pompy ciepła, układy kogeneracyjne, itp. Zastosowanie samej zwiększonej izolacji przegród budowlanych budynków nie pozwoli spełnić nowych wymogów związanych z zeroemisyjnością budynków. Systemy te umożliwiać winny nie tylko ogrzewanie ale również schładzanie pomieszczeń. Tym bardziej, że nowe źródła ciepła i chłodu to umożliwiają (pompy ciepła, itp.). Brak odzysku ciepła w wentylacji (wentylacja mechaniczna wyciągowa z nawiewnikami okiennymi, wentylacja grawitacyjna, funkcja dostarczania świeżego powietrza w klimatyzatorach) generuje bowiem, aż dwukrotnie wyższe koszty ogrzewania budynków. Zastosowanie nowych ekologicznych źródeł ciepła wymagać również będzie, celem zwiększenia ich efektywności, obniżenia temperatur mediów zasilających odbiorniki ciepła w budynkach. Konieczna będzie wymiana istniejących grzejników we wszystkich budynkach na takie, które pozwolą uzyskać większą moc przy niższej temperaturze wody grzewczej. Tradycyjne systemy oparte na grzejnikach będą musiały być większe, grzejniki będą pokrywały praktycznie cała ścianę pomieszczenia. Postęp i rozwój gospodarczy powoduje również wzrost ilości zainstalowanych urządzeń na cele klimatyzacji. Wymóg wentylacji z odzyskiem ciepła nie zawsze jest możliwy. W szczególności dotyczy to rozległych instalacji centralnej wentylacji z centralą rekuperacyjną i czterema kanałami wentylacyjnymi w budynkach wielorodzinnych. Zastosowanie wszystkich rozwiązań HVAC oddzielnie (wentylacja z odzyskiem ciepła, schładzanie, ogrzewanie) będzie bardzo utrudnione, mało estetyczne a nawet w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Co więcej zastosowanie oddzielnie kilku urządzeń pracujących w tym samym czasie (będzie zawyżało pobór mocy elektrycznej przez systemy HVAC budynków. Rozwiązaniem tego problemu jest urządzenie iUNIT zawierający moduł indukcyjnego panelu klimatyzacyjnego iPANEL-I oraz moduł odzysku ciepła iRECOVERY. Obydwa moduły mogą pracować niezależnie od siebie, jak też w połączeniu ze sobą – tworząc właśnie iUNIT. iUNIT umożliwia wdrożenie na już efektywnych energetycznie rozwiązań na już dla tych użytkowników, którzy modernizację chcą odłożyć w czasie lub wymagających zastosowania tylko jednego z modułów iUNIT tj. iPANEL-I lub iRECOVERY a drugi z modułów może zostać uzupełniony w późniejszym etapie, jeśli będzie taka potrzeba. Jeszcze bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest iONE. iONE jest dedykowany dla tych użytkowników, którzy chcą dokonać od razu pełnej transformacji energetycznej systemu na taki o najwyższej efektywności energetycznej. iONE realizuje cele pełnego uzdatniania powietrza, jak iUNIT, przy czym do realizacji tych celów wykorzystuje jeden minimalnego przepływu wentylator zwymiarowany na minimum powietrza świeżego. iUNIT z uwagi na niezależność i modularność obu modułów wykorzystuje do tych celów dwa takie minimalne wentylatory.

Model współpracy

 • Sprzedaż bezpośrednia i pośrednia,
 • Sprzedaż całego know-how wraz z udzielonymi patentami,
 • Udzielenie licencji na wdrażane rozwiązania,
 • Wspólne wdrożenie innowacji w postaci gotowych typoszeregów urządzeń w rynek krajowy i europejski.

Neoklima

Kim jesteśmy? Neoklima to firma handlowo-inżynierska specjalizująca się w profesjonalnej obsłudze branży HVAC. Zajmujemy się dystrybucją oraz projektowaniem efektywnych systemów klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Gwarantujemy wysokiej jakości usługi montażu oraz serwisu oferowanych urządzeń. Etyka, Ekologia, Ekonomia Neoklima to sprawdzony partner biznesowy. To zespół ludzi, dla których istotnym źródłem satysfakcji i motywacji do pracy jest możliwość uczestniczenia w realizacji Twoich planów. Działamy zgodnie z obowiązującym prawem, przestrzegamy najwyższych norm etycznych i ekologicznych. Nasi klienci oszczędzają pieniądze Rozbudowany zespół instalatorów i pracowników serwisowych, zapewniający wsparcie i sprawny nadzór nad realizacją projektów Korzyści dla Instalatorów Oferujemy bogatą ofertę urządzeń dostępnych od ręki z naszych magazynów. Proponujemy wygodny system zakupów z odroczonym terminem płatności. Zapewniamy pełne wsparcie merytoryczne w całym procesie sprzedaży.

 • OZE - Odnawialne źródła energii
 • Skośna 12, 30-383 Kraków
 • www.neoklima.pl
 • adamski@neoklima.pl
 • +48 575 633 546

Kontakt w sprawie innowacji

Bartłomiej Adamski

 • +48 575 633 546
 • adamski@neoklima.pl

Zobacz najnowsze innowacje

 • 9 maja, 2024

 • 2 kwietnia, 2024

 • 2 kwietnia, 2024