Kocioł elektryczny przeplywowo-akumulacyjny | Magazyn ciepła

POL-TECH ELPRA MAREK PRACIAK

+48 662217016

 • Ciepłownictwo

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

Przepływowo-akumulacyjny elektryczny kocioł centralnego ogrzewania jest typowym kotłem przepływowym. Głównym rozwiązaniem tworzącym jego wysokie parametry grzewcze, jest zastosowanie nowatorskich opracowań systemowych budowy elementu grzewczego, jak i elementu akumulacyjnego, które zintegrowane ze sobą stanowią modułowy element grzewczo-akumulacyjny, z których natomiast zbudowany jest kocioł. Kocioł może posiadać od 1 do nieskończoności modułów grzewczo-akumulacyjnych lub kombinacje modułów grzewczo-akumulacyjnych z modułami akumulacyjnymi z możliwością bezproblemowego, późniejszego wyposażenia ich w element grzewczy. Kocioł działa w systemie przepływowym gdzie woda przepływa przez poszczególne sekcje grzewcze i akumulacyjne połączone ze sobą szeregowo-równolegle podgrzewając w ten sposób czynnik do żądanej temperatury na wyjściu. Kocioł posiada dwie funkcje przekazywania energii cieplnej do czynnika (wody). System bezpośredni z akumulacją szczątkową, czyli taką, która została jako ciepło odpadowe nieprzekazana przez zespół grzewczy w przepływie do wody, przy którym następuje szybkie, natychmiastowe rozgrzanie układu centralnego ogrzewania i System grzewczo-akumulacyjny, w którym część pozyskanej, niewykorzystanej podczas pracy kotła w układzie centralnego ogrzewania energii cieplnej (bezwładność układu) odkłada się w ogniwach akumulacyjnych jako zapas, który jest oddawany w czasie pracy kotła, do układu we współpracy z grzałkami powodując zmniejszenie cykliczności włączania się grzałek, stabilizację temperatury wyjścia a co za tym idzie redukcję poboru energii elektrycznej.

Zastosowanie

Wszystkie obiekty posiadające instalację centralnego ogrzewania lub mają taką instalację w projekcie. W zastępstwie kotłów węglowych, gazowych czy olejowych lub jako tańsza alternatywa dla pomp ciepła.

Model współpracy

Udziały.

POL-TECH ELPRA MAREK PRACIAK

Firma istnieje od roku. Zajmuje się wyłącznie produkcją urządzeń grzewczych, jak i akumulatorów ciepła opartych na posiadanej, własnej opatentowanej technologii.

 • Ciepłownictwo
 • Spytków
 • https://www.facebook.com/photo/?fbid=474039001426692&set=a.474037331426859
 • marek.pra@interia.pl
 • +48 662217016

Kontakt w sprawie innowacji

 • +48 662217016
 • marek.pra@interia.pl

Zobacz najnowsze innowacje

 • 11 lipca, 2024

 • 11 lipca, 2024

 • 11 lipca, 2024