Narzędzie do badania przenikania pestycydów przez skórki owoców i warzyw

Gdański Uniwersytet Medyczny

Sposób badania przenikania przez skórkę owoców i/lub warzyw pestycydów oraz nowe zastosowanie komory dyfuzyjnej typu Franza do badań barierowości skórek owoców i warzyw.

 • Przemysł, Rolnictwo

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

Narzędzie do badania przenikania pestycydów przez skórki owoców i warzyw
Sposób badania przenikania przez skórkę owoców i/lub warzyw pestycydów oraz nowe zastosowanie komory dyfuzyjnej typu Franza do badań barierowości skórek owoców i warzyw.

Zaproponowane rozwiązanie

 • Nowatorskie zastosowanie komory dyfuzyjnej typu Franza do badania barierowości zewnętrznych warstw roślin (np.: łodyg, liści, korzeni).
 • Nowe zastosowanie fragmentu rośliny jako membrany (błony półprzepuszczalnej) oraz skład płynu akceptorowego.
 • Wynalazek dotyczy przenikania substancji chemicznych i ich mieszanin przez wierzchnie warstwy roślin na przykładzie przenikania środków ochrony roślin przez skórki jabłek.

Przewagi konkurencyjne w odniesieniu do znanych i stosowanych metod

 • komora zapewnia zachowanie stałych warunków podczas badań odpowiadających warunkom rzeczywistym;
 • wynalazek umożliwia badania zewnętrznych warstw roślin (np.: łodyg, liści, korzeni) na różnorodne substancje chemiczne i ich mieszaniny;
 • pozwala określać przenikanie pestycydów stosowanych podczas upraw, przechowywania, transportu i dystrybucji owoców i warzyw;
 • umożliwia badanie   migracji   zanieczyszczeń

Technology Readiness Level – 5

Zastosowanie

 • do badań w przemyśle rolniczym i spożywczym (określenie bezpiecznej dawki, barierowość owoców i warzyw);
 • przy procedurze rejestracji pestycydów (lista rekomendacyjna związków nieprzenikających do miąższu);
 • w laboratoriach badawczych i kontrolno- pomiarowych zajmujących się monitoringiem pozostałości;
 • do badań nad bezpieczeństwem żywności (migracja zanieczyszczeń z opakowań, określenie bezpiecznej dawki konserwantów żywności, substancji przeciwgrzybiczych na czas transportu i przechowywania owoców i warzyw, np.: malin, winogron etc.)

Model współpracy

W sprawie nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy. GUMed jest też jedynym uniwersytetem medycznym wybranym do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytety Medycznego zajmuje się wspieraniem transferu wiedzy i osiągnięć naukowych oraz ich promocją wśród organizacji gospodarczych w zakresie komercjalizacji.

 • Uczelnia wyższa
 • Dębinki 7, budynek nr 5, I piętro, 80-952 Gdańsk,
 • www.naukaibiznes.gumed.edu.pl
 • naukaibiznes@gumed.edu.pl
 • (58) 349 10 09

Kontakt w sprawie innowacji

Zobacz najnowsze innowacje

 • 11 lipca, 2024

 • 11 lipca, 2024

 • 11 lipca, 2024