Nowy barwnik do fluorescencyjnego wybarwiania warstwy rogowej naskórka (stratum corneum)

Gdański Uniwersytet Medyczny

Organiczny związek chemiczny do wizualizacji próbek biologicznych.

 • Farmaceutyka, Medycyna

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

Nowy barwnik do fluorescencyjnego wybarwiania warstwy rogowej naskórka (stratum corneum)
Organiczny związek chemiczny do wizualizacji próbek biologicznych

Zaproponowane rozwiązanie

 • Nowy barwnik fluorescencyjny z rodziny Safirinium- Q to organiczny związek chemiczny do wizualizacji próbek biologicznych, w szczególności warstwy rogowej naskórka;
 • Barwnik charakteryzuje się właściwościami amfifilowymi z przewagą właściwości lipofilowych.
 • Charakter związku sprawia, że barwnik wykazuje wysokie powinowactwo z jednej strony do struktur lipofilowych i hydrofobowych i hydrofilowych, a z drugiej do struktur liofobowych i hydrofilowych;
 • Pozwala na poznanie mechanizmów utraty cech bariery skórnej pod wpływem działania różnych substancji

Przewagi konkurencyjne w odniesieniu do znanych i stosowanych metod

 • Barwnik posiada szerszy zakres zastosowań w badaniach próbek biologicznych w porównaniu do barwników fluorescencyjnych dostępnych obecnie na rynku;
 • Możliwość dokonania oceny wpływu struktur skóry na składniki preparatów skórnych (leczniczych i kosmetycznych);
 • Możliwość badania działania regeneracyjnego lub niszczącego preparaty na skórze poprzez wizualizację kształtu korneocytów;
 • Proponowany barwnik fluorescencyjny posiada zdolność do tworzenia mieszaniny z barwnikami o właściwościach hydrofilowych.

Technology Readiness Level – 8

Zastosowanie

 • Badania penetracji substancji aktywnych i substancji pomocniczych o zróżnicowanych właściwościach obecnych w preparatach do pielęgnacji skóry, zarówno dla środków leczniczych, jak i produktów pielęgnacyjnych.);
 • W mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej, dostarczając unikalnych informacji odnośnie identyfikacji struktur budulcowych warstwy rogowej naskórka;

Model współpracy

W sprawie nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy. GUMed jest też jedynym uniwersytetem medycznym wybranym do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytety Medycznego zajmuje się wspieraniem transferu wiedzy i osiągnięć naukowych oraz ich promocją wśród organizacji gospodarczych w zakresie komercjalizacji.

 • Uczelnia wyższa
 • Dębinki 7, budynek nr 5, I piętro, 80-952 Gdańsk,
 • www.naukaibiznes.gumed.edu.pl
 • naukaibiznes@gumed.edu.pl
 • (58) 349 10 09

Kontakt w sprawie innowacji

Zobacz najnowsze innowacje

 • 9 maja, 2024

 • 2 kwietnia, 2024

 • 2 kwietnia, 2024