Owocowe żelowanie – naturalna metoda sieciowania alginianu sodu

Karolina Labus, Katarzyna Kołodzińska / Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Istotą innowacji są trwałe materiały alginianowe naturalnie żelowane wodnym roztworem ekstraktu sproszkowanych owoców Acai (Zgłoszenie patentowe nr P 443035 z dn. 02.12.2022). Nasze rozwiązanie umożliwia otrzymanie materiałów alginanowych o dowolnych kształtach, które są wytworzone w procesie naturalnego żelowania roztworem pochodzenia roślinnego.

 • Przemysł spożywczy

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

Istotą innowacji są trwałe materiały alginianowe naturalnie żelowane wodnym roztworem ekstraktu sproszkowanych owoców Acai (Zgłoszenie patentowe nr P 443035 z dn. 02.12.2022). Nasze rozwiązanie umożliwia otrzymanie materiałów alginanowych o dowolnych kształtach, które są wytworzone w procesie naturalnego żelowania roztworem pochodzenia roślinnego, dzięki czemu mogą być bezpiecznie stosowane do otrzymywania wegańskich produktów spożywczych, jak również formulacji kosmetycznych i funkcjonalnych opatrunków hydrożelowych. Zaproponowana metoda wytwarzania materiałów alginianowych jest szybka, prosta i nie wymaga stosowania dodatkowych chemicznych czynników sieciujących dzięki czemu jest w pełni bezpieczna dla środowiska. W przypadku wytwarzania produktów spożywczych, zastosowanie wynalazku pozwala na pozbycie się gorzkiego smaku powstającego przy klasycznym sieciowaniu alginianu z zastosowaniem jonów wapnia. Dzięki dodatkowym właściwościom biofunkcjonalnym (przeciwutleniającym i przeciwdrobnoustrojowym) użycie materiałów alginanowych wytworzonych z zastosowaniem naturalnego sieciowania ekstraktem sproszkowanych owoców Acai (Euterpe oleracea) do produkcji żywności umożliwia jednoczesną suplementację wpływającą prozdrowotnie na organizm ludzki oraz może znacząco przyczyniać się do wydłużenia trwałości tych produktów spożywczych w trakcie przechowywania i/lub transportu. Dodatkowo, materiały wytworzone według wynalazku mogą być formowane w dowolne kształty i charakteryzują się atrakcyjnym czerwonym kolorem, którego nasycenie zależy od zastosowanego stężenia ekstraktu Acai. Aktualny poziom gotowości wdrożeniowej wynalazku w skali Technology Readiness Level to TRL 4 (technologia zwalidowana w skali laboratoryjnej).

Zastosowanie

Dzięki innowacyjnej metodzie naturalnego żelowania alginianu sodu możliwe jest wytwarzanie produktów spożywczych, kosmetycznych i medycznych nie zawierających odzwierzęcych środków żelujących, np. wegańska żywność funkcjonalna (galaretki, wyroby cukiernicze, słodycze, mokra karma dla zwierząt), jadalne powłoki (na owocach, warzywach, produktach mięsnych, rybnych), naturalne formulacje stabilizujące i zagęszczające produkty spożywcze/kosmetyczne, odżywcze maseczki kosmetyczne, funkcjonalne opatrunki hydrożelowe o właściwościach antyoksydacyjnych i przeciwdrobnoustrojowych.

Model współpracy

Współpraca z partnerem przemysłowym w dalszym rozwoju proponowanej innowacji, celem efektywnego wdrożenia wynalazku. Możliwe formy współpracy: wspólny projekt badawczy, udzielenie licencji, umowa wdrożeniowa, lub sprzedaż patentu.

Karolina Labus, Katarzyna Kołodzińska / Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Dr inż. Karolina Labus związana z Politechniką Wrocławską od 2001. Obecnie na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej, Mikro i Nanoinżynierii na Wydziale Chemicznym. Interdyscyplinarne zainteresowania naukowe w obszarze biotechnologii i inżynierii bioprocesowej, aktualnie obejmujące zagadnienia z zakresu otrzymywania i charakterystyki preparatów enzymatycznych o znaczeniu przemysłowym oraz otrzymywania i praktycznego zastosowania materiałów hydrożelowych o różnej funkcjonalności. Mgr inż. Katarzyna Kołodzińska ukończyła studia inżynierskie oraz magisterskie na kierunku biotechnologia na Politechnice Wrocławskiej. Obecnie kontynuuje prace badawcze związane z biomateriałami na doktoracie realizowanym na Wydziale Chemicznym w Instytucie Materiałów Zaawansowanych pod opieką prof. Lecha Sznitko. Zajmuje się wytwarzaniem luminescencyjnych elektroprzędzonych materiałów biopolimerowych do zastosowań w fotonice.

 • Technologia żywności
 • ul. C.K. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław
 • www.upwr.edu.pl
 • karolina.labus@pwr.edu.pl
 • 502 483 321

Kontakt w sprawie innowacji

Karolina Labus

 • 502 483 321
 • karolina.labus@pwr.edu.pl

Zobacz najnowsze innowacje

 • 9 maja, 2024

 • 2 kwietnia, 2024

 • 2 kwietnia, 2024