Synteza substancji czynnej (API)

Centrum Badawczo-Rozwojowe NOVASOME

Celem projektu jest opracowanie innowacji technologicznej i jej weryfikacja w warunkach rzeczywistych na pilotażowej linii kilo-lab, umożliwiającej wydajną i bezpieczną syntezę aktywnych substancji farmaceutycznych (API).

 • Farmaceutyka

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

Centrum Badawczo – Rozwojowe Novasome spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Konsorcjum realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie innowacyjnej linii pilotażowej i jej walidacja w warunkach rzeczywistych przy wykorzystaniu syntezy modelowej substancji czynnej.” Projekt nr POIR.01.01.01-00-0072/21 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Celem projektu jest opracowanie innowacji technologicznej i jej weryfikacja w warunkach rzeczywistych na pilotażowej linii kilo-lab, umożliwiającej wydajną i bezpieczną syntezę aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Zakres projektu zakłada m.in. zaprojektowanie instalacji technologicznej, która umożliwi prowadzenie szerokiego spektrum procesów syntezy oraz monitorowanie przebiegu poszczególnych reakcji „on-line”.

Zastosowanie

Wdrożenie innowacji przyczyni się do stabilności łańcuchów dostaw i dostępności API, a w konsekwencji zapewnienia suwerenności lekowej w UE.

Model współpracy

Jesteśmy otwarci na wszelkie modele współpracy. Dostosowujemy się do potrzeb Klienta.

Centrum Badawczo-Rozwojowe NOVASOME

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą z branży farmaceutycznej. Świadczymy usługi badawczo-rozwojowe, analityczne, technologiczne w dziedzinie medycyny, farmacji, chemii oraz przemysłu kosmetycznego. Stawiamy na rozwój innowacyjnych działalności oraz wsparcie nauki i technologii.

 • Chemia
 • ul. Olsztyńska 5, 51-423 Wrocław
 • www.novasome.pl
 • biuro@cbr.novasome.pl
 • 0713256242

Kontakt w sprawie innowacji

Martyna Jasik

 • 504 906 785
 • martyna.jasik@cbr.novasome.pl

Zobacz najnowsze innowacje

 • 9 maja, 2024

 • 2 kwietnia, 2024

 • 2 kwietnia, 2024