Terrabio – mobilny system detekcji mikroorganizmów

Terrabio sp. z o.o.

Produkt opracowywany przez Terrabio sp. z o.o. jest poręcznym narzędziem do przeprowadzania analiz opartych na technice multiplex qPCR w warunkach pozalaboratoryjnych przez dowolnego użytkownika. Dzięki znacznemu uproszczeniu protokołów analitycznych każdy, bez względu na doświadczenie, będzie w stanie wykonać badanie genetyczne w kierunku obecności niebezpiecznych mikroorganizmów - grzybów, bakterii i pasożytów.

 • Bezpieczeństwo żywności, Biotechnologia

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

Produkt opracowywany przez Terrabio sp. z o.o. jest poręcznym narzędziem do przeprowadzania analiz opartych na technice multiplex qPCR w warunkach pozalaboratoryjnych przez dowolnego użytkownika. Dzięki znacznemu uproszczeniu protokołów analitycznych każdy, bez względu na doświadczenie, będzie w stanie wykonać badanie genetyczne w kierunku obecności niebezpiecznych mikroorganizmów – grzybów, bakterii i pasożytów.

System składa się z 4 elementów – analizatora Terralyzer™, testów qPCR, aplikacji do sterowania analizatorem (MS Windows, Android) oraz aplikacji chmurowej do przechowywania wyników badań.

Dzięki niewielkim rozmiarom i opatentowanej technologii pracy przesiewowe badania oparte o najlepsze standardy diagnostyczne będą możliwe w dowolnym miejscu, a czas oczekiwania na wynik skróci się z tygodni do minut w porównaniu do obecnych procedur dostępnych na rynku. Pozwoli to na szybkie podejmowanie decyzji dot. zabiegów agrotechnicznych w podstawowej produkcji rolnej, a także da możliwość szybkiej weryfikacji bezpieczeństwa mikrobiologicznego w produkcji i przechowywaniu żywności – zgodnie z polityką „Od pola do stołu”.

Wierzymy, że technologia Terrabio pozwoli na ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, co korzystnie korzystnie na ochronę bioróżnorodności i zdrowie publiczne oraz spowolni tempo degradacji gleb. Wdrożenie tej technologii w produkcji żywności pozwoli zredukować ilość strat spowodowanych zbyt późnym wykryciem niebezpiecznych drobnoustrojów.

Zastosowanie

Technologia Terrabio znajdzie zastosowanie w:
– podstawowej produkcji rolnej – dzięki zastosowanej metodzie analitycznej możliwe jest wykrywanie patogenów na wczesnych etapach rozwoju infekcji, a także ich precyzyjne określenie z 99% skutecznością
– jako element weryfikacji predykcji występowania patogenów roślin w systemach prognostycznych opartych o warunki fizyczne w rolnictwie i przechowalnictwie
– agrodoradztwie: precyzyjna diagnostyka jest kluczowym elementem w doborze nowoczesnych biologicznych środków ochrony roślin
– produkcji żywności pozwala na szybkie określenie obecności bakterii i grzybów w surowcach oraz linii produkcyjnej
– przemyśle farmaceutycznym do autentykacji surowca pochodzenia roślinnego i wykrywania domieszek niechcianego pochodzenia
– weterynarii jako szybka i optymalna kosztowo metoda diagnostyczna oparta o najlepsze standardy diagnostyki klinicznej

Model współpracy

Preferujemy współpracę w oparciu o model B2B w zakresie dystrybucji technologii oraz podwykonawstwa analizatora oraz testów diagnostycznych.

Terrabio sp. z o.o.

Spółka Terrabio oferuje najmniejszy Terralyzer® na świecie. Rozwiązanie Terrabio z blisko 99,9% skutecznością wykrywa każdy zdefiniowany wcześniej patogen, co radykalnie wesprze producentów owoców i warzyw. Celem spółki na rok 2020-2021 jest dostosowanie urządzenia do produkcji, walidacja, certyfikacja i wyprodukowanie pierwszej partii urządzeń. W roku 2022 planowane jest pozyskanie certyfikacji i rozpoczęcie ekspansji rynkowej.

 • Biotechnologia
 • ul. Duńska 7, Wrocław
 • www.terrabio.tech
 • info@terrabio.tech
 • 508330045

Kontakt w sprawie innowacji

Bartosz Pencakowski

 • 508330045
 • b.pencakowski@terrabio.tech

Zobacz najnowsze innowacje

 • 11 lipca, 2024

 • 11 lipca, 2024

 • 11 lipca, 2024