Usługi B+R w obszarze rozwoju leków onkologicznych

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.

Oferowane przez WPD Pharmaceuticals rozwiązanie jest unikatową na krajowym ryku usługą badawczo-rozwojową. Spółka oferuje usługi związane z opracowaniem i realizacją strategii regulacyjnej w obszarze rozwoju potencjalnych leków onkologicznych.

 • Biotechnologia, Farmacja

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

Oferowane przez WPD Pharmaceuticals rozwiązanie jest unikatową na krajowym ryku usługą badawczo-rozwojową. Spółka oferuje usługi związane z opracowaniem i realizacją strategii regulacyjnej w obszarze rozwoju potencjalnych leków onkologicznych. WPD Pharmaceuticals w odróżnieniu od większości polskich spółek biotechnologicznych skupia się na etapie rozwojowym, szczególnie rozwoju klinicznym, a nie na badaniach i odkrywaniu nowych cząsteczek. Po zawiązaniu współpracy z parterem oferuje przeprowadzenie doradztwa naukowego, a następnie badań przedklinicznych i rozwoju CMC (API, drug product), tak aby dany projekt został przygotowany do rozpoczęcia badań klinicznych. Innowacja oferowana przez WPD Pharmaceuticals jest innowacją usługową, a nie produktową.

Zastosowanie

Model biznesowy WPD Pharmaceuticals różni się wyraźnie od modelu biznesowego innych polskich firm biotechnologicznych. WPD Pharmaceuticals skupia się na etapie rozwojowym, szczególnie rozwoju klinicznym, a nie na badaniach i odkrywaniu nowych cząsteczek. Po zawiązaniu współpracy w jednym z tych modeli kolejnym etapem jest przeprowadzenie doradztwa naukowego, a następnie badań przedklinicznych i rozwoju CMC (API, drug product) tak aby dany projekt został przygotowany do rozpoczęcia badań klinicznych. Usługi świadczone przez WPD Pharmaceuticals są niezbędne do efektywnego przeprowadzenia wczesnych etapów badań klinicznych, po których może nastąpić komercjalizacja projektów.

Model współpracy

Nasza spółka jest otwarta na współpracę z firmami biotechnologicznymi oraz z jednostkami naukowymi. Świadczymy usługi w dwóch modelach: z zachowaniem IP oraz bez zachowania IP w modelu cząsteczka as a service.

WPD Pharmaceuticals sp. z o.o.

WPD Pharmaceuticals prowadzi obecnie rozwój 9 potencjalnych leków, z których 4 są w fazie badań klinicznych, a 5 pozostałych - w fazie badań przedklinicznych. Potencjalne leki były badane w instytucjach takich jak: MD Anderson Cancer Center, Mayo Clinic i Emory University. WPD Pharmaceuticals obecnie współpracuje z Wake Forest University oraz wiodącymi szpitalami i ośrodkami akademickimi w Polsce. Kładziemy nacisk na leczenie czerniaka, raka mózgu, białaczki i raka trzustki - zainwestowaliśmy w te obszary łącznie 89 milionów dolarów. Równolegle do bezpośrednich inwestycji w wysokości 60 milionów dolarów, przeznaczyliśmy ponad 29 milionów dolarów dotacji na dynamiczny rozwój procesu opracowywania leków. Kwotę dotychczasowych inwestycji należy powiększyć o dodatkowe 14 mln USD, które przyznano nam w formie dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 • Biotechnologia
 • ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa
 • www.wpdpharmaceuticals.pl
 • office@wpdpharmaceuticals.com
 • +48 515 262 381

Kontakt w sprawie innowacji

dr Katarzyna Suchoszek

Dyrektor ds. operacyjnych

 • +48 515 262 381
 • katarzyna.suchoszek@wpdpharmaceuticals.com

Zobacz najnowsze innowacje

 • 2 kwietnia, 2024

 • 2 kwietnia, 2024

 • 2 kwietnia, 2024