Zestaw do ekstrakcji dyspersyjnej do fazy stałej oraz sposób ekstrakcji dyspersyjnej

Gdański Uniwersytet Medyczny

Zestaw ekstrakcyjny wykonany techniką druku 3D, pozwalający na całkowite i powtarzalne rozdzielenie faz ciekłej i stałej w procesie ekstrakcji dyspersyjnej.

 • Biotechnologia, Farmaceutyka, Medycyna

Przejdź do

Opis innowacji
Możliwości zastosowania
Model współpracy
Kontakt

Opis innowacji

Zestaw do ekstrakcji dyspersyjnej do fazy stałej oraz sposób ekstrakcji dyspersyjnej
Zestaw ekstrakcyjny wykonany techniką druku 3D, pozwalający na całkowite i powtarzalne rozdzielenie faz ciekłej i stałej w procesie ekstrakcji dyspersyjnej.

Zaproponowane rozwiązanie

 • Proponujemy odpowiedź na brak komercyjnie dostępnych rozwiązań pozwalających na szybkie i wygodne prowadzenie ekstrakcji dyspersyjnej.
 • Zestaw obniża koszt pojedynczej ekstrakcji dzięki możliwości wielokrotnego wykorzystania oraz zakupienia sorbentu jednorazowo w większej ilości.
 • Zastosowanie zestawu rozszerza zastosowanie ekstrakcji dyspersyjnej z usuwania niepożądanych substancji do wyodrębniania konkretnego analitu ze złożonej próbki.

Przewagi konkurencyjne w odniesieniu do znanych i stosowanych metod

 • Zestaw do ekstrakcji dyspersyjnej umożliwia łatwe dostosowanie warunków ekstrakcji do rodzaju analizowanej próbki i warunków prowadzenia dalszej analizy.
 • Uzyskiwane wyniki badań są powtarzalne, a wydajność ekstrakcji porównywalna do innych metod, bez zastosowania zestawu.
 • Stosowanie zestawu do ekstrakcji nie wymaga specjalistycznej aparatury i obniża koszt jednorazowej ekstrakcji.
 • Ilość zużywanych rozpuszczalników (zwłaszcza szkodliwych) zostaje znacznie ograniczona, zestaw służy do wielorazowego wykorzystania, a po zakończeniu cyklu życiowego można go poddać recyklingowi.

Zastosowanie

 • Zestaw wraz z metodą prowadzenia ekstrakcji można wykorzystać w analizach w branży biomedycznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej, środowiskowej i in.

Model współpracy

W sprawie nawiązania współpracy prosimy o kontakt z Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Uczelnię charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy. GUMed jest też jedynym uniwersytetem medycznym wybranym do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytety Medycznego zajmuje się wspieraniem transferu wiedzy i osiągnięć naukowych oraz ich promocją wśród organizacji gospodarczych w zakresie komercjalizacji.

 • Uczelnia wyższa
 • Dębinki 7, budynek nr 5, I piętro, 80-952 Gdańsk,
 • www.naukaibiznes.gumed.edu.pl
 • naukaibiznes@gumed.edu.pl
 • (58) 349 10 09

Kontakt w sprawie innowacji

Zobacz najnowsze innowacje

 • 9 maja, 2024

 • 2 kwietnia, 2024

 • 2 kwietnia, 2024