Jak BRG wspiera wrocławskich przedsiębiorców?

Jak BRG wspiera wrocławskich przedsiębiorców?

Ważną rolę w dynamicznym rozwoju wrocławskiej przedsiębiorczości pełni Biuro Rozwoju Gospodarczego, mające za zadanie promowanie innowacji i wspieranie lokalnych firm. O działaniach podejmowanych przez BRG, które pomagają przedsiębiorcom w rozpoczynaniu i rozwoju  działalności w sercu Dolnego Śląska, opowiada Małgorzata Golak, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

 Jak BRG wspiera innowacji i przedsiębiorczości?

Misją Biura Rozwoju Gospodarczego jest tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Jesteśmy często pierwszym punktem kontaktowym w Urzędzie Miejskim dla osób, które chcą założyć lub rozwinąć firmę, prowadzimy bowiem Punkt Informacji Gospodarczej. Naszą rolą jest pomoc przedsiębiorcom z sektora MŚP, wspieramy rozwój kultury przedsiębiorczości poprzez edukację  przedsiębiorczości różnych grup wiekowych (m.in. dzieci, uczniów, studentów, nauczycieli, przedsiębiorców, seniorów),  ale też wdrażanie konkretnych działań i projektów dedykowanych osobom zainteresowanym założeniem działalności gospodarczej we Wrocławiu, w tym obcokrajowcom oraz firmom na każdym etapie ich rozwoju. Zajmujemy się obsługą targowisk miejskich, promocją rzemiosła, wrocławskich marek, firm rodzinnych czy lokalnych kupców. Inicjujemy i organizujemy działalność jarmarków okolicznościowych i innych wydarzeń plenerowych o charakterze handlowo-gastronomicznym, w tym Jarmarku Bożonarodzeniowego i Świętojańskiego, które są wizytówką miasta. Dbamy przy tym o wysokiej jakości przestrzeń publiczną, w szczególności w Parku Kulturowym Stare Miasto.

Z jakich konkretnych instrumentów przedsiębiorcy i innowatorzy mogą obecnie skorzystać dzięki wsparciu BRG?

Są to programy współpracy na linii samorząd – biznes – nauka, m.in. w zakresie wspierania istniejących przestrzeni dla aktywności gospodarczej, aby uczynić nasze osiedla kompletnymi pod względem usług, handlu, tworzenia lokalnych ryneczków. Realizujemy projekty promujące lokalne marki i budujące tożsamość Wrocławia. Ważnym instrumentem wsparcia jest edukacja przedsiębiorczości – realizowana w formie Akademii Wrocławskiego Przedsiębiorcy (szkolenia, webinary i spotkania stacjonarne, podczas których swoją wiedzą dzielą się również eksperci z innych zaprzyjaźnionych instytucji, takich jak ZUS, PUP, Izba Skarbowa czy PIFE). Dla osób, które chcą otworzyć lub rozwinąć własną restaurację oferujemy warsztaty z ekspertami w ramach cyklicznego autorskiego projektu Akademia Gastro. Na Akademię Dojrzałej Przedsiębiorczości zapraszamy seniorów, którzy chcą prowadzić działalność nierejestrową lub założyć własną firmę. W ramach Punktu Informacji Gospodarczej (PIG) przedsiębiorca może uzyskać wsparcie informacyjne w zakresie założenia i rozwoju własnej działalności, w zależności od indywidualnych potrzeb i pojawiających się problemów. Odpowiednikiem PIG są osiedlowe Punkty Informacji i Wsparcia Przedsiębiorczości (na Nadodrzu, Przedmieściu Świdnickim, Śródmieściu Południowym i Jagodnie), które powstały w wyniku realizacji projektów dotacyjnych.  W ramach punktów można uzyskać m.in. wsparcie doradcze w zakresie budowania wizerunku firmy, e-commerce, porady prawne i podatkowe. Lokalne firmy mogą też wziąć udział w wydarzeniach czy konkursach, które promują przedsiębiorczość osiedlową na wskazanych osiedlach. W ramach projektu „Pracownik 50+ – niewykorzystany potencjał dla biznesu” będziemy organizować kampanię informacyjną dla pracodawców: filmy edukacyjne i  szkolenia nt. wykorzystania kompetencji osób 50+ w firmie. Promujemy lokalny handel, usługi i rzemiosło nie tylko na targowiskach miejskich, ale również w trakcie licznych wydarzeń o charakterze plenerowym, takich jak np. „Delicje Regionów”, „Wrocławska Feta”, jarmarki okolicznościowe. Wkrótce zapraszamy lokalnych rzemieślników do zgłaszania się do Strefy Rękodzieła na Festiwalu Pasibrzucha, który odbędzie się już czerwcu br.

Co według Pani jest dziś kluczowe w rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w Polsce?

Dla tysięcy wrocławskich firm z sektora MŚP, w tym firm rodzinnych – bardzo ważne są kompetencje przyszłości. Kluczową rolę w rozwoju innowacji odgrywa edukacja w kierunku tych kompetencji, zarówno w szkołach i na uczelniach, jak i wśród samych przedsiębiorców. Komunikatywni, kreatywni, krytycznie myślący, umiejący odpowiednio korzystać z informacji i danych, ale tez wrażliwi społecznie przedsiębiorcy będą potrafili przystosowywać się do zmieniającego się świata i sprostać jego wyzwaniom. Aby jednak te innowacje utrzymać potrzebne jest stworzenie odpowiedniego ekosystemu i wsparcia, w którym przedsiębiorca otrzyma odpowiednia pomoc. Taki system tworzymy i rozwijamy we Wrocławiu jako samorząd, we współpracy ze szkołami, uczelniami wyższymi, centrami badawczo rozwojowymi, inkubatorami i instytucjami otoczenia biznesu. Oczywiście zależy nam również na współdziałaniu między małymi i dużymi firmami w zakresie innowacji technologicznych i innowacji społecznych.

Na co powinni dziś zwracać uwagę przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje innowacje?

Przede wszystkim powinni określić grupę odbiorców i rynek docelowy, a także zdefiniować sposoby dotarcia  do nich. Ważne jest też zadbanie o ochronę własności intelektualnej przy nowatorskich pomysłach, a także współpraca z partnerami w biznesie, z którymi można stworzyć  wiarygodne i długotrwałe relacje. Warto też skorzystać z dostępnych narzędzi finansowych, takich jak fundusze unijne czy środki rządowe. Finansowane są np. szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji w ramach Akademii HR dla przedsiębiorców, a także współpraca międzynarodowa w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców, które stanowić mogą ważny element rozwoju firmy.

Jakie znaczenie ma Pani zdaniem wspieranie rozwoju innowacji i przedsiębiorczości dla regionu i gospodarki i jak, ocenia Pani znaczeni takich inicjatyw takich jak SIB i Sektor Innowacji?

Przede wszystkim wzmacnia to konkurencyjność miasta i regionu. Jesteśmy liderem wśród startupów w rankingach ogólnopolskich, co zwiększa potencjał wdrażania innowacji i przyciągania inwestorów technologicznych. Poza tym wzmacnianie postaw przedsiębiorczych i kompetencji przyszłości wpływa korzystnie na wszystkie grupy społeczne i zwiększa kreatywność począwszy od małych przestrzeni miasta, jak osiedla, aż po całą aglomerację,  dzięki czemu mogą kreatywnie się rozwijać.

Strefa Informacji Biznesowej (SIB) przy WPT jest odzwierciedleniem współpracy między wieloma instytucjami, która ma miejsce od lat. Jest to współpraca osób zaangażowanych w pomoc przedsiębiorcom na co dzień, która zyskuje nowy wymiar dzięki takiej inicjatywie jak SIB. Integracja działań w jednym miejscu jest dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy zapisując się na konsultacje mogą liczyć na wielowymiarowe wsparcie, w szybki i dostępny sposób.

Zobacz najnowsze informacje

  • 16 maja, 2024

  • 14 maja, 2024

  • 25 kwietnia, 2024