Jak działają firmy doradcze?

Jak działają firmy doradcze?

Firmy doradcze oferują dziś przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie w celu dążenia do opracowania innowacyjnych rozwiązań. Specjalizując się w pozyskiwaniu dotacji unijnych, tworzeniu strategii biznesowych oraz zarządzaniu projektami, Elpartners pomaga swoim klientom na każdym etapie rozwoju. Na czym polega działalność firm doradczych opowiada Mira Michalska-Rak z Elpartners.

Jak Elpartners wspiera rozwój innowacji i przedsiębiorczości?

Mira Michalska-Rak: Elpartners oferuje przedsiębiorcom szeroko rozumiane doradztwo biznesowe. To m.in. usługi związane z pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych oraz tworzenie strategii biznesowych. Nasza firma powstała z potrzeby, którą dostrzegliśmy na rynku. Brakowało podmiotu, który oferowałby kompleksowe usługi w tym zakresie, a więc pełną analizę pomysłu klienta, wypracowanie planu działań z oceną szans i możliwości pozyskania środków. Obecnie, w zależności od zaistnienia takiej potrzeby, pomagamy również w pozyskaniu niezbędnych kontaktów w procesie ubiegania się o środki unijne, takich jak rzecznik patentowy czy pośrednik kredytowy. Rozliczamy i zarządzamy projektami, współpracujemy z naszymi klientami długofalowo, aż do końca realizacji projektu. Cały czas staramy się poszerzać naszą ofertę i wprowadzamy nowe standardy obsługi klientów.

Z jakich konkretnych instrumentów przedsiębiorcy i innowatorzy mogą obecnie skorzystać przy waszym wsparciu?

Naszymi klientami są zarówno małe, jak i większe podmioty, dlatego doskonale rozumiemy, jak różne są ich potrzeby i potrafimy się do nich dostosować. Wspieramy naszych klientów w innowacyjnych projektach inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych. Obecna perspektywa finansowa UE skupia się bardzo mocno na ochronie środowiska, wspieraniu innowacji i cyfryzacji. Obecnie przygotowujemy się z naszymi klientami do składania wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu Kredyt Ekologiczny czy ogólnopolskiego konkursu finansującego realizację projektów badawczo-rozwojowych, nazwanego Ścieżka Smart. Wykorzystujemy również możliwości jakie obecnie daje Krajowy Plan Odbudowy. Ciekawym naborem w ramach tego programu jest konkurs A.2.2.1 Inwestycje we wdrażanie technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ. Warto nadmienić, że każde z województwo ma swój własny harmonogram konkursów, więc planowane jeszcze w tym roku konkursy, mogą się różnić w zależności od województwa.

Co Pani zdaniem jest dziś kluczowe w rozwoju innowacji i przedsiębiorczości w Polsce?

Obecnie każda firma, która chce się rozwijać, musi być otwarta na innowacje, aby móc nadążać za stale rozwijającym się rynkiem i konkurencją. Innowacja nie musi być tylko procesem wprowadzającym nowe produkty czy usługi. Można ją wdrażać w różnych obszarach działania przedsiębiorstwa i może ona dotyczyć np. zarządzania zespołem czy modernizacji metod produkcji. Ważna jest zmiana myślenia polskich przedsiębiorców i otwierania się na nowe pomysły i możliwości. Firmy, które promują kreatywność i są gotowe do podejmowania ryzyka, często przyciągają utalentowanych pracowników i mogą się pochwalić ich większym zaangażowaniem, a co za tym idzie jakością pracy. Możliwości przedsiębiorcom w tym temacie dają również fundusze unijne, które nastawione są na wspieranie projektów, cechujących się wysokim stopniem innowacyjności.

Na co powinni dziś zwracać uwagę przedsiębiorcy chcący rozwijać swoje innowacje?

Innowacje stanowią coś w rodzaju napędu dla rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki nim można zwiększyć konkurencyjność, wydajność, a niekiedy również zredukować koszty. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wszystkie innowacje powinny rodzić się z określonych potrzeb. Zarówno tych funkcjonujących wewnątrz firmy, jak również w ramach jego otoczenia. Dlatego tak ważne jest, aby powstałe innowacje były odpowiedzią na potrzeby wynikające z rynku. Dokładna analiza rynku, wskazanie potrzeb, które zaspokoi wdrażana przez firmę innowacja, stanowi fundament przygotowania do realizacji projektów polegających na wdrażaniu innowacji. Dużą wagę należy przykładać do współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Dzięki niej możliwy jest rozwój i wykorzystanie wiedzy w praktyce w ramach wdrażanych rozwiązań.

Jakie znaczenie ma dla Pani wspieranie rozwoju innowacji i przedsiębiorczości dla regionu i gospodarki?

Jest to bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju i wzrostu konkurencyjności całego kraju. Obecne raporty wskazują, że polska innowacyjność jest nadal na niskim poziomie. Wartość wskaźników innowacyjności polskich firm nie jest zadowalająca. A przecież mamy odpowiedni kapitał ludzki, wiele firm, które są w stanie realizować dokonania na poziomie światowym. Czasem warto im podpowiedzieć jaką drogą powinny dalej podążyć. Fundusze unijne umożliwiają wdrażanie innowacji ze współfinansowaniem środków unijnych, co również jest niezmiernie ważne i może być motorem napędowym dla rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarówno w regionie, jak i w całym kraju.

Jak ocenia Pani znaczenie inicjatyw takich jak Strefa Informacji Biznesowej i Sektor Innowacji?

Inicjatywy te pozwalają z pewnością zmieniać podejście firm do nowych technologii i popularyzować innowacyjność. Firmy z sektora MŚP posiadając wsparcie i obserwując tego typu działania mogą zyskać szanse na naśladowanie i wdrażanie nowych rozwiązań we własnym zakresie. Inicjatywy te stanowią niezbędne dopełnienie procesu generowania innowacyjności, który może bezpośrednio przełożyć się na wzrost innowacyjności sektora MŚP w naszym regionie.

Zobacz najnowsze informacje

  • 2 lipca, 2024

  • 27 czerwca, 2024

  • 11 czerwca, 2024