Jak wygląda produkcja suplementów diety?

Jak wygląda produkcja suplementów diety?

Michał Buda

W ostatnich latach światowy przemysł suplementów diety odnotowuje wykładniczy wzrost, napędzany poprawą świadomości zdrowotnej konsumentów i pragnieniem holistycznego, dobrego samopoczucia. Suplementy diety, począwszy od witamin i minerałów, po ekstrakty ziołowe i proszki białkowe, stały się nieodłącznym elementem codzienności ludzi na całym świecie. Jak wygląda proces ich produkcji?

Zanim zagłębimy się w zawiłości produkcyjne, konieczne jest zrozumienie sił napędowych gwałtownego wzrostu liczby suplementów diety. Współczesny tryb życia, charakteryzujący się napiętym harmonogramem zajęć i przetworzoną żywnością, często nie zaspokaja w wystarczającym stopniu potrzeb żywieniowych organizmu. W rezultacie konsumenci sięgają po suplementy, aby uzupełnić niedobory oraz wesprzeć swoje ogólne cele w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia. Co więcej, wraz z popularyzacją profilaktyki zdrowotnej i starzeniem się społeczeństwa, poszukującego sposobów na utrzymanie witalności, wzrosło zapotrzebowanie na produkty tego rodzaju. Rozwój platform handlu elektronicznego dodatkowo ułatwia dostępność suplementów diety oraz napędza globalny rynek.

Proces produkcyjny suplementów diety

Produkcja suplementów diety to skrupulatny proces, obejmujący wiele etapów oraz zapewniający bezpieczeństwo, skuteczność i zgodność z normami regulacyjnymi.

Oto jego kluczowe etapy:

Badania i rozwój (B+R)

Produkcja rozpoczyna się od szeroko zakrojonych badań mających na celu identyfikację potencjalnych składników i receptur, które rozwiązują konkretne problemy zdrowotne lub zaspokajają potrzeby konsumentów. Ta faza często obejmuje współpracę między naukowcami, dietetykami i twórcami produktów w celu ustalenia skuteczności i bezpieczeństwa proponowanych suplementów.

Pozyskiwanie składników

Po sfinalizowaniu receptury należy pozyskać  wysokiej jakości surowce Wiąże się to ze współpracą z renomowanymi dostawcami, którzy przestrzegają rygorystycznych norm jakości oraz specjalistycznymi testami sprawdzającymi czystość i siłę działania składników.

Produkcja

Proces produkcji różni się w zależności od rodzaju produkowanego suplementu. W przypadku kapsułkowanych lub tabletkowanych suplementów, takich jak witaminy i minerały, składniki są zazwyczaj mieszane, umieszczane w formie tabletek lub kapsułek, a następnie pakowane. Z drugiej strony suplementy płynne mogą obejmować mieszanie składników, filtrację i napełnianie butelek czy saszetek. W całym procesie produkcyjnym wdrażane są rygorystyczne środki kontroli jakości, aby zapewnić spójność i czystość.

Zapewnienie jakości i testowanie

Zapewnienie odpowiedniej jakości ma ogromne znaczenie w branży suplementów diety, ponieważ pozwala chronić zdrowie konsumentów i utrzymywać ich zaufanie do producenta. Gotowe produkty przechodzą rygorystyczne testy w celu sprawdzenia ich tożsamości, czystości, mocy oraz  braku zanieczyszczeń różnego rodzaju. Są to m.in. badania mikrobiologiczne, analizy metali ciężkich oraz badania stabilności w celu oceny okresu przydatności do spożycia.

Zgodność z przepisami

Organy regulacyjne, takie jak Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) w Stanach Zjednoczonych i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w Europie, nakładają przepisy dotyczące suplementów diety, aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów. Producenci muszą przestrzegać tych przepisów, w tym wymogów dotyczących etykietowania, uzasadniania oświadczeń i zgłaszania zdarzeń niepożądanych.

Pakowanie i dystrybucja

Gdy suplementy przejdą wszystkie kontrole jakości i spełniają dotyczące ich wymogi prawne, są pakowane do ostatecznej postaci, niezależnie od tego, czy są to butelki, blistry czy saszetki. Właściwe oznakowanie zawierające dokładny wykaz składników, instrukcje dotyczące dawkowania i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa mają tu kluczowe znaczenie. Gotowe produkty są dystrybuowane różnymi kanałami do sprzedawców detalicznych, aptek lub bezpośrednio do konsumentów.

Wyzwania i perspektywy na przyszłość

Branża suplementów dynamicznie się  rozwija, ale też stoi przed kilkoma wyzwaniami, w tym złożonościami regulacyjnymi, problemami z kontrolą jakości oraz obawami związanymi z przejrzystością i skutecznością produktów. Rośnie zapotrzebowanie na bardziej rygorystyczne przepisy zapewniające bezpieczeństwo i integralność tych produktów, a także większą przejrzystość w zakresie procesów produkcyjnych i pozyskiwania składników. Patrząc w przyszłość, postęp technologiczny, taki jak drukowanie 3D spersonalizowanych suplementów i wykorzystanie sztucznej inteligencji w opracowywaniu receptur, stwarza nadzieję na zrewolucjonizowanie branży. Ważnym aspektem jest również wykorzystanie nanotechnologii w produkcji suplementów diety. Nanokapsułkowanie może pomóc w zwiększaniu wchłaniania, przyswajalności oraz biodostępności suplementów. Co więcej, może pozytywnie wpływać na kontrolowane uwalnianie substancji w organizmie, poprawę homogenności produktów czy ochronę składników odżywczych podczas kontaktu z kwasem żołądkowym. Krio-technologie są kolejnym, obiecującym obszarem, który znajduje zastosowanie w produkcji suplementów diety. Odwadnianie surowców w środowisku gazu obojętnego, szokowe zamrożenie w niskiej temperaturze oraz ultradrobne mielenie w środowisku ciekłego azotu może pozytywnie wpływać na zwiększenie przydatności do spożycia, przy jednoczesnym zachowaniu wartości odżywczych suplementów.

Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów na temat związku między odżywianiem, a zdrowiem następuje zwrot w kierunku suplementów bardziej naturalnych i roślinnych, co napędza innowacje w opracowywaniu produktów.

Produkcja suplementów diety to wieloaspektowy proces, który wymaga dbałości o detale, przestrzegania standardów regulacyjnych oraz dbałości o jakość i bezpieczeństwo.  Przejrzystość i innowacyjność będzie podstawą do utrzymania zaufania klientów, które z kolei  będzie kluczem do utrzymania jej wzrostu i znaczenia w globalnym krajobrazie zdrowia i dobrego samopoczucia.

We Wrocławskim Parku Technologicznym dostępna jest instalacja pozwalającą na rozpoczęcie przygody z produkcją suplementów diety. Zakład Doświadczalny, o którym tu mowa, umożliwia przeprowadzenie procesów ekstrakcji oraz separacji związków z materiałów roślinnych. Infrastruktura Zakładu Doświadczalnego daje sposobność do produkcji suplementów diety od podstawy ,jaką jest przetwarzanie surowców roślinnych. Możliwości produkcyjne Zakładu są znacznie większe. Po uzyskaniu ekstraktów, wyciągów roślinnych możemy je zagęścić, a nawet przekształcić do formy proszku, z którego będą wytwarzane tabletki i kapsułki, tak popularne w świecie dostępnych suplementów diety. Rozlew płynnych form suplementu również jest osiągalny. Zakład Doświadczalny funkcjonuje zgodnie z obligatoryjnym Systemami Jakości, zgodnymi z polskim i europejskim prawem żywnościowym.

Zakład Doświadczalny może być idealnym miejscem na start dla każdego, kto rozważa rozpoczęcie własnej produkcji suplementów diety i nie chce na początkowym etapie budować drogiego zakładu produkcyjnego.

Zapraszamy do kontaktu i omówienia potrzeb technologicznych z naszymi specjalistami, którzy pomogą stworzyć nowe suplementy diety, zoptymalizować technologię, rozwiązać problemy technologiczne, opracować system jakości, a nawet udzielą doradztwa w zakresie rejestracji Twojego produktu.

Zapraszamy do kontaktu z autorem i poznania lepiej oferty Zakładu Doświadczalnego WPT!

Michał Buda
Kierownik Oddziału ds. Badawczo-Rozwojowych  z Zakładem Doświadczalnym
781871616
michal.buda@technologpark.pl

Więcej informacji >

Zobacz najnowsze informacje

  • 11 czerwca, 2024

  • 19 maja, 2024

  • 16 maja, 2024